Turneringslederkurs september 2015

Endelig – etter lang tids fravær – er vi tilbake med aktivitet rundt turneringslederutdanningen.

Kurset henvender seg til alle personer som allerede fungerer som turneringsledere og/eller som – gjennom klubben – administrerer turneringer. Da det er et mål at alle klubber som har som ambisjon å arrangere turneringer i NBs regi har minimum en utdannet turneringsleder.

Alle deltakere på TL-kurset besto prøven

Når Norges Biljardforbund arrangerte det første turneringslederkurset på mange år i Ask den 5.-6. september, deltok ikke mindre enn 25 personer fra Alta i nord til Stavanger i sør. Hvis dette i seg selv var meget tilfredsstillende, så er det faktum at alle deltakere også fikk godkjent i forbindelse med prøven ikke mindre gledelig. Deltakerne fikk i forbindelse med prøven arbeide i puljer på 4-5 personer, og det var tillat å bruke de elektroniske verktøy som NB nå har tilgang til – TBR og Cuescore. Da tilgjengelig tid var svært begrenset, var det mange som ikke rakk å løse alle oppgaver. Til tross for dette fikk altså alle godkjent da de klarte å besvare mer enn halvparten korrekt. Det gjennomsnittlige resultatet tilsvarte 64 %, med et høyeste resultat på 82 % (Bernt Even Nilsen, Strømmen BK – vi gratulerer) og et laveste på 51 %.

Med dette har NB nå 23 godkjente turneringsledere (to av deltakerne har ikke fylt 16 år enda, og får ikke lede turnering før de blir gamle nok). Administrasjonen kommer i løpet av kort tid å skrive ut kursbevis og lisenser til alle. Alle klubber skal ha mottatt faktura på deltakeravgift, og så snart den er betalt kan reisefordeling lages og penger utbetales til de som har hatt mer kostnad enn andre.

NB har til hensikt å gjennomføre ytterligere en eller et par grunnkurs for turneringsledere, da alle klubber som arrangerer sanksjonerte klubbturneringer eller regionale turneringer i NBs regi, må ha minst én godkjent turneringsleder. Alle andre klubber bør også ha minst én godkjent turneringsleder, som klarer å gjennomføre klubbturneringer med hjelp av TBR og Cuescore. I forbindelse med det første grunnkurset deltok representanter for 15 klubber, som representerer ca en tredjedel av medlemsklubbene i NB. Over tid skal enkelte turneringsledere med godkjent grunnkurs bli invitert til et videregående kurs for turneringsledere, som når dette kurset er gjennomført, skal lede Norgescup, Norsk Mesterskap og internasjonale turneringer som blir organisert i Norge.

________________________________________________________________________

Kursdeltakerene fikk en grundig gjennomgang av TBR fra Jørgen Sandman, Ingolf Høns og Robert Rysjedal. Mange gode diskusjoner og en engasjert gjeng gjorde kurset til veldig bra.

Turneringsbestemmelser og regler (TBR) har tidligere vært litt vanskelig å forholde seg til gjennom en 180 siders PDF, men nå er det utviklet en online-manual som gjør innholdet i TBR tilgjengelig på alle plattformer og har et brukervennlig grensesnitt. Med søkefelt kan en enkelt finne frem til temaet en ønsker å undersøke. (www.manualer.biljardforbundet.no).

Kurset fikk også en innføring i NB´s nye turneringssystem som frem til nå har vært under utvikling av Zpin.as. Systemet er nå i siste testfase og vil være tilgjengelig for alle innen kort tid. Systemet lover å gjøre påmelding, trekning, spilleskjemaer og resultarter med ranking til en mye enklere hverdag til våre turneringsledere, og vi gleder oss til å kunne presentere dette om kort tid. Vi takker Thomas S. Pedersen for presentasjonen – med kollega.