Norges Biljardforbund oppretter Team Norway

Styret i Norges Biljardforbund besluttet i sitt augustmøte å opprette «Team Norway» i de ulike aldersklasser og grener.

Det er nå arbeidet videre med dette, og det er besluttet å starte med Pool i aldersklassene Gutter under 19, Gutter under 17 og jenter under 19. Videre er det avklart med Vegar Kristiansen (Stoppball Nidaros BK) at han ansettes i en 25% stilling fra 1. desember 2015 for å lede arbeidet med de ulike «teamene».

I utgangspunktet ser vi for oss at det skal opprettes 3 regionale utviklingsmiljøer (Region Øst, Region Vest og Region Midt/Nord) hvor det skal innkalles inntil 8 utøvere (Gutter U17 og Gutter U19) til minimum 2 regionale samlinger pr. sesong. Videre skal de innkalles et utvalg av disse utøverne til sentrale samlinger minimum 2 ganger pr. sesong. Det skal også avvikles inntil 2 sentrale samlinger pr. sesong for klassen Jenter U19.

Arbeidet med å planlegge dette arbeidet starter nå i desember og vil – naturlig nok – ta litt tid.

Vi tror at dette tiltaket vil styrke vår ungdomssatsing på sikt og ser frem til et spennende samarbeid med Vegar i dette arbeidet.

You may also like...