Ny hjemmeside

Endelig kan Norges Biljardforbund lansere sin nye hjemmeside. Vi har skiftet publiseringsverktøy til WordPress – noe vi er sikre på vil gjøre det enklere for oss å holde dere oppdatert på hva som skjer i biljardsporten i inn- og utland. Alle konkurranserelatert informasjon ligger nå i CueScore, så disse sidene vil i all hovedsak omhandle generell informasjon og nyheter. Vi håper at samspillet mellom CueScore og nye hjemmesider vil gi god informasjon til både biljardspillere og de som følger sporten vår.

Det vil nok i starten være noen sider som har mangelfull eller gammel informasjon, men vi velger allikevel å lansere dette nå. Så får vi gjøre de siste justeringene underveis.

Vi håper dere vil bli fornøyd med de nye sidene. Dersom dere har forslag til forbedringer, meldinger om gal funksjonalitet eller innhold og generell ris eller ros, setter vi pris på deres tilbakemelding. Bruk da tilbakemeldingsskjemaet som dere finner her.

For ledere og nestledere i klubbene har vi laget et nytt klubblederforum som dere finner her. Dere må registrere dere – og bli godkjent av NB – før dere kan delta i diskusjoner på forumet. Alle andre forum er avsluttet.