Forbundstinget 2016

Til orientering vil Norges Biljardforbund ordinære Ting bli avviklet på Ullevål Stadion lørdag 16. og søndag 17. april 2016.

Vi ber våre klubber notere seg datoene slik at alle kan delta.

Ytterligere innkalling og saksoversikt vil bli videreformidlet i henhold til Lov for Norges Biljardforbund § 14.