Ny divisjon i Pool

Det regionale divisjonssystemet i Norges Biljardforbund har frem til nå bestått av 3 divisjoner. 1. divisjon arrangeres i alle regioner (Øst, Sør, Vest, Midt, Nord-1 og Nord-2), mens 2. divisjon kun har vært arrangert i region Øst og Vest. 3. divisjon er opprettet som en ren lokal rekrutteringsdivisjon og har vært avviklet av klubber i de fleste regioner.

Grunnen til opprettelsen av 2. divisjon har vært todelt. Enten har argumentet vært at det er mange utøvere (som i Øst) eller så har nivået på 1. divisjon vært for høyt for de som ikke har holdt på så lenge (som i Vest).

Hvis vi slår sammen disse argumentene finner vi situasjonen slik den er i Øst i dag. Norges Biljardforbund har derfor vedtatt å opprette ny 3. divisjon i region Øst.

Målet for dette er altså å møte behovet for en regional turnering med ranking, hvor terskelen ikke er alt for høy for nye – og oftest – unge utøvere.

Forventet resultat av denne innføringen er:

  1. flere klubber kan arrangere RT
  2. terskelen blir lavere for deltakelse i rankingsystem og RT
  3. positiv effekt på rekruttering av nye spillere

I sesongen 2016 skal det avvikles 8 RT 3. divisjon Øst og 7 av 8 arrangører er allerede klare. Det nye poengsystemet skal selvfølgelig også gjelde i denne divisjonen.

Dersom du i dag er en utøver i 2. divisjon Øst og er frustrert fordi nivået er for høyt for deg, kan du (via klubben din) sende inn et ønske om å få spille i den nye 3. divisjonen i stedet. Divisjonen starter om mindre enn én måned, så du må være rask med å melde til oss om du ønsker dette.

Til orientering vil den lokale rekrutteringsdivisjonen (tidligere 3. divisjon) selvfølgelig bestå, men den skifter navn til 4. divisjon.

You may also like...