If you're looking for a delicious way to enjoy the benefits of delta 8 THC, then you'll want to check out our selection of delta 8 gummies! We have a wide variety of gummies to choose from, so you're sure to find the perfect one for your needs. Plus, our gummies are made with high-quality ingredients and are 100% vegan, so you can feel good about what you're putting into your body. Shop for delta 8 gummies online.

phenq real reviews

Nytt poengssystem

Etter diskusjon og enighet i Turneringsutvalget har styret i Norges Biljardforbund vedtatt å innføre nytt poengssystem. Endringen medfører at systemet blir likt i grenene Carambole, Pool og Snooker.

Nytt_poengssystemFormålet med endringen er å redusere forskjellen i poeng slik at rankingen holder seg mer spennende gjennom sesongen. Dette vil medføre økt motivasjon og tettere konkurranse. Alle 1. plasser i nytt system får 100 poeng, så det vil bli i Pool den største endringen vil skje (tidligere 360 poeng for 1. plass).
På grunn av rullerende ranking vil de nye reglene benyttes i alle turneringer som teller med i rankingen. Historiske rankinger vil bli stående slik de er, men de nye poengreglene benyttes for å utarbeide nye rankinglister. I første turnering 2016, i de ulike grener, benyttes sluttrankingen fra 2015 som grunnlag for seeding.

Fullstendige regler rundt det nye poengssystemet vil dere finne i TBR som gjøres gjeldene fra 1. januar 2016. Disse vil i sin helhet bli publisert i romjulen.

You may also like...