Terminliste 2016 og nytt turneringsreglement

Terminlisten for 2016 er nå lagt ut på CueScore. Betaling av årsavgift for 2016 kan gjøres fra og med 5. januar 2016.

Det er også lagt ut endringer i Turneringsbestemmelsene. Her har det blitt gjort et omfattende arbeid for å tilpasse reglementet ut i fra organisasjonens ønsker og for å utvikle sporten. Det har også blitt foretatt en rekke språklige og strukturelle endringer.

Blant de mange endringer som er foretatt nevnes noen av de viktigste:

Se alle endringer som er foretatt i endringsloggen, eller gå inn på Turneringsbestemmelsene for å se oppdateringene.