Rent særforbund

Norges Biljardforbund undertegnet fredag avtale med Antidoping Norge om å bli «Rent Særforbund».  Se sak på ADNs sider HER. Dette arbeidet er nedfelt i virksomhetsplanen som ble vedtatt på Tinget i april 2016.

Under fokusområdet «Organisasjonsutvikling» står det at en av forbundets oppgaver i Tingperioden er å «Forankre antidopingarbeidet og bli registrert som ‘Rent særforbund’ hos Antidoping Norge». Dette innebærer at det er laget en antidoping-policy i forbundet og at det er vedtatte beredskapsplaner for ulike tenkte hendelser. Gjennom dette er det skissert flere konkrete planer som forbundet forplikter seg til å gjennomføre. Policy og beredskapsplan blir publisert på egne «Antidopingsider» på forbundets hjemmeside. Se generell informasjon om «Rent Særforbund» ved å trykke på bildet under.

rent_sarforbund_rgb6

I samme virksomhetsplan står det videre under «Klubbenes oppgaver» at de skal «Slutte seg til konseptet «Rent Idrettslag» gjennom Antidoping Norge». Vi oppfordrer derfor alle våre klubber å starte arbeidet med å gjennomføre dette programmet. Trykk på bildet under for å få informasjon om hvordan dere skal forholde dere.

Print

Vi oppfordrer også alle våre utøvere og ledere til å gjennomføre e-læringsprogrammet «Ren utøver». Forbundet har ambisjoner om å få mange av våre utøvere gjennom dette programmet og har i den forbindelse lagt inn en «ticker» på vår hjemmeside (du finner den i venstremargen hvis du blar deg litt ned) hvor vi kan følge utviklingen av antall utøvere som har gjennomført programmet. I skrivende stund er det 40 personer som har gjennomført. Hvor mange klarer vi i løpet av 2016? Det er veldig opp til klubber og enkeltutøvere om vi her skal nå våre mål.

E-læringsprogrammet er et enkelt 7-trinns videoprogram med tilhørende spørsmål som ikke tar veldig lang tid å gjennomføre. Trykk på bildet under for å komme til programmet.

Print

You may also like...