Viktig informasjon om medlemsregistrering

Som alle burde være klar over på dette tidspunktet krever NIF at alle klubber fører en elektronisk medlemsliste i et datasystem godkjent av NIF. I henhold til informasjon fra NIF, så er klubber tilsluttet Norges Biljardforbund ALLER DÅRLIGST av alle særforbund når det gjelder dette. Kun ca 21% av våre medlemmer er registrert i et godkjent system – mest sannsynlig i KlubbadminDETTE MÅ VI BEDRE.

Vi vil – i samarbeid med Zpin – utvikle CueScore til også å håndtere klubbenes behov for medlemsregistrering, samt få systemet godkjent og integrert med NIFs sentrale medlemsregister. Dette tar noe tid, så i mellomtiden har klubbene et par valg:

  1. Klubben registrerer sine medlemmer i Klubbadmin.
  2. Klubben fører sine medlemmer inn i excel-filen (last ned HER) og sender til Norges Biljardforbund.

Dersom det siste alternativet velges, er det viktig at alle kolonner i regnearket fylles ut. De data som kreves ved en samkjøring inn i NIFs medlemsdatabase er fødselsdato, kjønn, etternavn, fornavn, postadresse, postnr., poststed, e-post og mobilnummer. Etter at vi har mottatt lister fra klubbene, vil vi sørge for at disse blir importert til CueScore for deretter å bli overført til Klubbadmin i forbindelse med «Samordnet søknad og rapportering» som skal foretas innen utgangen av april 2017. Vi regner med at klubbene gjør et skikkelig arbeid i denne forbindelse, da vi kan registrere at vårt medlemstall har en nedadgående tendens. Antall medlemmer i våre klubber er avgjørende for tildeling av rammetilskudd fra NIF og er avgjørende for vårt eget eksistensgrunnlag.

For å se informasjon om «Samordnet søknad og rapportering», se vårt tidligere innlegg på hjemmesiden HER.

Vi minner om at årsmøtet i klubben MÅ avholdes innen 31. mars 2017.

Dersom det er noe dere lurer på, så ikke nøl med å ta kontakt med oss eller egen idrettskrets.

Det finnes veldig mye nyttig informasjon på NIFs sider og også i form av videoer, webinarer og brukerveiledninger. Vi lister opp en del av de viktigste nedenfor og ber våre klubber sette seg godt inn i retningslinjene som er pålagt fra NIF.

Lovnorm
Last ned den nyeste lovnormen HER.
Se mer om lov og bestemmelser HER.

Klubbadmin
Se informasjon om Klubbadmin HER.
Brukerveiledning for Klubbadmin finner du HER.

Webinar
Klubbadmin – innstillinger (25 minutter)

Klubbadmin – gjennomgang av nyheter og feilrettinger (58 minutter)

Klubbadmin – samordnet rapportering (fra 2016 – 3,25 minutter)

Klubbadmin – kurslærerkurs for de som virkelig vil sette seg inn i systemet (2 timer og 52 minutter)

You may also like...