Ledermøte 2017

HUSK FRISTEN 2. APRIL

Norges Biljardforbund inviterer til Ledermøte 2017.

Det er tidligere besluttet at det skal gjennomføres klubblederseminar i de årene hvor det ikke avholdes forbundsting.  Dette er en viktig møteplass for norsk biljard hvor vi i fellesskap kan stake ut kursen for vårt videre arbeide. Det forventes at alle klubber deltar på Klubblederseminaret.

Dato : 6.-7. mai 2017
Tid : Lørdag 10:00 – 18:00
  : Søndag 09:00 – 16:00
Sted : Idrettens Hus, Ullevaal Stadion

Det inviteres 2 personer fra hver klubb til ledermøtet (fortrinnsvis leder og nestleder).  Klubbene dekker selv sin reise på rimeligste måte samt opphold og bespisning. Klubbkontingenten for 2017 på ca. kr. 40.000,- benyttes til reisefordelingskasse.

Agenda (foreløpig)

  1. Informasjon fra Forbundet
  2. Hvordan få flere medlemmer?
  3. Oppfølging av saker fra Tinget
  4. Antidoping
  5. Saker til diskusjon 

Vi kommer tilbake med endelig agenda. Vi ber klubbene snarest og senest innen 2. april melde seg på til ledermøtet HER. På dette skjemaet er det også mulig å melde inn saker som ønskes diskutert på ledermøtet. Vi kan dog ikke garantere at det vil bli plass til alle diskusjonsønsker.

Presentasjoner og sakspapirer finner du HER.

Spesifisert agenda og deltakerliste finner du HER.

You may also like...