Samordnet rapportering

NB! Husk fristen som går ut 30. april.

Viktig påminnelse: Pliktig rapportering av medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund og søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester

Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund innen 30. april 2017 gjennom www.klubbadmin.no. Har idrettslaget allerede gjort dette kan en se bort fra denne påminnelsen.

Dette er en samordnet søknad og rapportering til idrettsforbundet. I tillegg til rapportering av medlemstall, har idrettslaget samtidig mulighet til å søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Fristen for søknad om momskompensasjon på varer og tjenester er 15. august 2017, men idrettsforbundet anbefaler idrettslaget å søke om kompensasjon samtidig med rapporteringen allerede nå.

Dette må idrettslagene gjøre innen 30. april 2017 via www.KlubbAdmin.no:

1. Rapportere medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.16
2. Besvare standardspørsmål fra idrettsforbundet og aktuelle særforbund
3. Registrere navn og fødselsnummer (11 siffer) på styremedlemmer som er valgt på årsmøtet i 2017
4. Bekrefte idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene

Samordnet søknad og rapportering gjøres ved å logge seg inn på www.klubbadmin.no ved hjelp av Min idrett

Support: Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling her. Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen.