CueScore – Pro

Gjennom vår avtale med Zpin/CueScore kan vi tilby oppgradering til CueScore Pro for alle klubber uten kostnad. Dette betyr en besparelse for klubbene på kr.1.995,- pr. år og vil hjelpe oss videre i arbeidet med å bygge sterkere organisasjoner.

Se info på siden til CueScore under.