Forbundets økonomi

Godt nytt år til alle våre medlemsklubber, ledere og utøvere.

Jeg tenkte at det i årets første blogginnlegg kunne være lurt å skrive litt om den økonomiske situasjonen i Norges Biljardforbund, slik at flest mulig er klar over – og forberedt – på året som kommer.

Helt siden vi i 2015 vedtok å foreta en satsing på ungdommen – gjennom prosjektet «Team Norway» – har vi vært klar over at vi ville pådra oss flere utgifter enn det vi hadde av inntekter. Prosjektet ble allikevel startet da vi den gang hadde forholdsvis god egenkapital. I våre kalkyler og estimater om fremtidige inntektsposter hadde vi en forhåpning om å se en positiv utvikling i antall medlemmer og medlemsklubber. Dette ville i våre estimater føre til en jevn økning av overføringene fra NIF sentralt slik at vi ville unngå å spise av egenkapitalen utover årene 2016 og 2017.

Når vi nå opplever at realiteten er det motsatte – nemlig at medlemstallene går ned – er det avgjørende at styret tar grep for å ikke sette forbundet i en vanskelig økonomisk situasjon. Årsakene til at medlemstallet går ned kan være flere. Det kan være en reell nedgang, men det kan også være en konsekvens av at NIF har innskjerpet rutinene ved innrapportering av medlemstall til sine systemer. Uansett så er nedgangen et faktum, og i og med at rammetilskuddet fra NIF utgjør ca 70% av inntektene til forbundet, har en nedgang i stedet for en forventet oppgang store konsekvenser for vårt forholdsvis lille inntektsgrunnlag. Dette vil hele organisasjonen merke gjennom budsjettet som nylig er publisert på våre hjemmesider.

Forbundet har også hatt andre uforutsette inntektstap (f.eks. Bingopenger). I våre planer har vi derfor tatt konsekvensene av den situasjonen vi står i, og dette vil spesielt bli merkbart i regnskapsåret 2018. Av de mange tiltakene som er foretatt i budsjettet så kan jeg nevne:

 Redusert kostnad til Team Norway
 Redusert kostnad til EM Pool (menn, kvinner, junior)
 Redusert støtte til Eurotour Menn
 Redusert deltakelse på internasjonale møter
 Redusert antall fysiske Forbundstyremøter
 Redusert premiepenger til sesongvinnere Pool og Carambole
 Redusert arrangørs andel av arrangementsinntektene i enkelte klasser
 Økning av startavgiftene i Snooker og Carambole til nivået til 1. divisjon Pool
 Redusert personalkostnadene

Med disse tiltakene mener styret at det vil være mulig med et budsjett for 2018 som – totalt sett – ligger på det nivået som Forbundstinget 2016 vedtok i sitt langtidsbudsjett. Vi er klar over at det vil bli smertefullt i 2018, men har samtidig stor tro på at det er mulig å snu trenden slik at vi kan se lysere på fremtiden – allerede fra 2019.

Med ønske om et godt biljardår regner jeg med at organisasjonen stiller seg bak de beslutninger som styret har tatt og at vi i fellesskap bretter opp ermene for å sikre en god fremtid for idretten vi er så glad i.

med vyrdsam helsing

Robert Gelin Rysjedal
President