Samordnet søknad og rapportering

Norges Idrettsforbund har nå åpnet Klubbadmin for årets «Samordnet søknad og rapportering». Alle klubber skal nå ha gjennomført sine årsmøter (dersom det ikke er søkt om – og godkjent – senere frist), og nå skal nøkkelinformasjon rapporteres. Dette er bl.a. medlemstall, aktive medlemmer, oppdaterte styreverv, årsrapport fra årsmøtet mv. Klubbene kan også samtidig søke om vare- og tjenestemomskompensasjon. Siste frist for registreringen er 30. april 2018, men det er lurt å være ute med registreringen i god tid.

Som tidligere minner vi om viktigheten av å gjøre denne rapporteringen grundig. Med forbundets synkende aktivitetstall er det spesielt viktig at dere får registrert alle deres medlemmer som faktisk er aktive.

NIFs beskrivelse av aktive medlemmer:

Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Tilretteleggelse omfatter blant annet trenere, lagledere og de som løser andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.
Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til. Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer o.l., anses ikke som aktivt medlem.

Registrering av funksjonshemmede

Vi minner også om viktigheten av å få registrert antall aktive funksjonshemmede i gruppene.

Her er noen grunner til at denne registreringen er så viktig:

  • Idrettslag får ofte ekstra økonomisk støtte til arbeid med funksjonshemmede på bakgrunn av registrerte aktive funksjonshemmede medlemmer. Dette gjøres på Gruppenivå (GR) i registreringen.
  • Dette er foreløpig det eneste måleverktøyet vi har i forhold til antall funksjonshemmede i norsk idrett.

Hvordan registrere man antall funksjonshemmede i Klubbadmin?

  • Dersom noen av gruppas registrerte aktive medlemmer har en funksjonsnedsettelse (bevegelse-, syn-, hørsel-, og/eller utviklingshemning), så er det viktig at det i tillegg til «aktive medlemmer» også blir registrert «aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse» – se eksempel under.
  • Registreringsboksene kommer til syne, når «knappen» (i det blå feltet i eksempelet under) skyves mot høyre. Det kan ikke registreres flere enn det som er registrert i boksene for aktive medlemmer over.

  • Husk å ta med ALLE – uansett om de er aktive på/i ordinære treningstilbud, eller et tilrettelagt tilbud i gruppa.
  • Dette er ikke koblet opp mot navn, kun alder/kjønn.

Eventuelle spørsmål om samordnet søknad og rapportering kan rettes til NIF Support på 21029090 eller support@idrettsforbundet.no.

Dere kan selvfølgelig også ta kontakt med forbundskontoret.

You may also like...