Oppnevning av utvalg

Styret som ble valgt på Biljardtinget 29. april hadde sitt første møte i Oslo helgen 1.-3. juni. Der var det mange interessante saker på agendaen (se protokollen HER). Blant annet ble utvalgstrukturen bestemt og ledere av utvalgene ble oppnevnt.

Utvalg Leder
Organisasjon June Therese Håndstad
Sport Jostein Jullum
Turnering Robert Gelin Rysjedal

I tillegg ble det bestemt at Miriam Thomassen, Olav Skrudland og Giena Tanilon tiltrer organisasjonsutvalget mens David Frew tiltrer Turneringsutvalget. Utvalgsledere oppnevner øvrige medlemmer i utvalget etter behov.

Det ble også besluttet at det skal opprettes et styrelederforum på Facebook hvor leder og nestleder i alle klubber inviteres til å delta. Tanken med dette er at det skal være mulig å diskutere saker fra utvalgene med alle klubber slik at beslutningsgrunnlaget blir bredest og best mulig. Dette kommer vi snarlig tilbake til.

Se forøvrig kontaktinformasjon til hele styret HER.

You may also like...