Utvikling av aktivitetstall

Tellingen av medlemmer og aktive medlemmer i forbindelse med «Samordnet søknad og rapportering» er nå gjennomført for 2017. Det viser seg at forbundet – totalt sett – har hatt en markant fremgang i aktivitetstallene (antall aktive utøvere i de ulike grenene). Dette har en klar sammenheng med presiseringen av hvordan disse tallene skulle registreres på de ulike grenene (Carambole, Pool, Snooker), men betyr sannsynligvis også at vi har hatt en reell økning av antall aktive.

I oppstillingen nedenfor ser dere at den totale økningen er på 13,2%. Spesielt gledelig er det å se at økningen i aldersgruppen 13-19 år er på 27,5% og økningen i aldersgruppen under 13 år er på hele 52,4%.

Norges Biljardforbund gratulerer klubbene med vel gjennomført registrering. Nå begynner jobben med å fortsette den positive utviklingen.