Klubbundersøkelse/Prosjektmidler 2018

Med bakgrunn i tidligere vedtatte planer og diskusjoner i felles foraer er denne undersøkelsen laget for å danne grunnlag for det videre arbeidet med rekruttering og klubbutvikling.

NB! Det presiseres at de klubber som gjennomførte klubbundersøkelsen i fjor IKKE trenger å besvare årets undersøkelse. Dersom det har skjedd ting i klubben som vesentlig har medført endringer, vil vi allikevel gjerne høre om dette.

Vi ber om at klubbens styre gjennomfører analysen i fellesskap. Det er – som minimum – et krav at 2 personer fra styret besvarer undersøkelsen i fellesskap. Som ansvarlig for driften av klubben, både organisatorisk og sportslig mellom årsmøtene ønsker vi deres vurderinger og tilbakemeldinger på flere områder. Dersom dere har all nødvendig informasjon tilgjengelig, vil utfyllingen ta ca en halv time.

Ut i fra besvarelsene i undersøkelsen søker vi å inngå tettere dialog med et utvalg klubber som tilfredsstiller kriterier som fremtidige satsningsklubber. Bruk av sentrale midler kan ikke påregnes til klubber som av en eller annen grunn velger å ikke delta på klubbundersøkelsen.

Frist for gjennomføring av undersøkelsen er satt til 30. oktober 2018.

Du finner undersøkelsen ved å følge linken HER.

Samtidig med dette ønsker vi å utlyse en søknadsmulighet til klubber som ønsker å gjennomføre særskilte rekrutteringsprosjekter. Som nevnt over vil klubber som ikke gjennomfører klubbundersøkelsen ikke være berettiget til å få midler til slike prosjekter. Klubber som søkte og eventuelt fikk midler i fjor kan også søke i år dersom sluttrapport for prosjektet er sendt til forbundet.

Vi ber de klubbene som ønsker å søke om støtte til tiltak om å fylle ut søknadsskjemaet som finnes HER.

Søknadsfrist er 1. november 2018, og innkomne søknader vil bli behandlet så raskt som mulig etter søknadsfristens utløp.

You may also like...