Utstyrsmidler

Alle klubber mottok 14. januar e-post fra Norges Idrettsforbund vedr. utstyrsordningen 2018.

Vi ber dere sette dere godt inn i retningslinjene og søknadsprosessen som er noe endret fra tidligere. Husk spesielt at dere MÅ sende inn kvittering på innkjøpt utstyr til forbundet senest innen fristen som er satt til 6. februar.

Se NIFs sider om støtteordninger (HER) for å få mer informasjon.

Hvis det er noe dere lurer på så bare ta kontakt med forbundskontoret.

You may also like...