Takk for et vellykket Ledermøte

Norges Biljardforbund arrangerte i helgen Ledermøte på Thon Hotel Oslo Airport. En stor takk til vår samarbeidspartner Thon Hotels, som la til rette på et hotell som passer veldig fint til slike anledninger.

Saker til diskusjon var bl.a. antidopingarbeide, nytt rankingsystem i et nytt turneringssystem, organisasjonsutvikling og rekruttering, avvikling av NM for lag samt mange andre små og store diskusjonstemaer.

Diskusjonene gikk ivrig og engasjerende, og det var nesten slik at deltakerne ikke ønsket å avslutte – hverken på lørdag eller søndag. Med beliggenheten til hotellet utenfor bykjernen ble det til at diskusjonen fortsatte i den sosiale settingen utover kvelden. Det er en erfaring vi klart tar med oss videre.

Tilbakemeldingen fra klubbene som var til stede er udelt positive og flere mener at det var den beste samlingen vi har hatt.

Styret vil rette en stor takk til de klubbene som var på plass og gjorde samlingen så utrolig positiv. Når vi står så samlet, vil vi finne løsninger til felles beste i fremtiden. Så er det bare å håpe at flere klubber henger seg på tilsvarende møter som kommer. Det er ikke tvil om at det er alt for mange som ikke er til stede.

You may also like...