ENDRINGER I TBR

Styret har vedtatt endringer i turneringsbestemmelsene gjeldende for sesongen 19/20. Alle endringer har vært til diskusjon i Turneringsutvalget og er gjeldende fra første turnering i NBs terminliste.

Nederst i saken finner du lenker til oppdatert TBR på nett, endringslogg i PDF-format og terminliste (som også er publisert på hjemmesiden tidligere). Når det gjelder utlegging av turneringer i CueScore, så vil det være klart så snart CueScore selv har fått gjort den faktiske innleggingen.

Sammendrag endringer

Sesongen 2019/2020 er den siste med nåværende turneringssystem. Endringsloggen for 2020/2021 vil derfor bli svært
omfattende, og arbeidet med den starter i høst. Det er gjort få endringer i denne versjonen som forbereder det arbeidet.

Påmeldingsfrister
Det er gjort vesentlige endringer i påmeldingsfrister. På ledermøtet var temaet tatt opp, og innspill derfra er tatt hensyn til. Alle NM, NC og DM (uavhengig av gren) har fått nye frister. Det er lagt en frist til fem dager før turneringsstart. Arrangør vil få bedre tid til å forberede seg, også når det i tillegg tre dager før turneringsstart skal være lagt ut trekning, og ikke samme kvelden som i dag. Klagefrist er satt til 2 dager før turneringsstart. Dette vil si at påmeldingsfrist vil variere, alt etter når turneringsstart er (for eksempel så starter NM Snooker onsdag). Alle andre turneringer har påmeldingsfrist som i dag, det vilsi onsdag før turneringsstart kl. 17:59.  

Startavgifter, lisenser og premiepenger
Det er noen få endringer i startavgifter. I NM Scotch double er den satt ned til kr. 400.-. RT Lag er satt ned til kr. 450.- og kr. 300.-. I Snooker er det innført 1.divisjon, noe som gjør at den divisjonen betaler litt mindre enn en Elitespiller, slik som i pool. På ledermøtet hadde vi tema om likestilling. Vi har nå tatt bort kvinner fra rabattert pris sammen med ungdom, student og honnør. Det vil si at kvinner nå er likestilt med menn ved startavgifter. Disse endringene vil ha svært liten innvirkning påbudsjett 2019, og vil bli implementert i budsjett 2020. Lisenser for ny sesong vil være de vedtatte lisenser på Biljardtinget. (A-300.-, B-50.-, C-0.-, D-150.-, og E-200.-) Det vil være samme premiepenger, pokaler og medaljer som i mellomsesongen 2019. Unntaket er sammenlagtvinnere som blir på nivå med sesongen 2018.  

Ranking Pool
Her er det gjort få endringer. Elitekvalik er tatt bort, og opp/nedrykk er tatt bort som en konsekvens av nytt turnerings-system. Rankinger vil se ut som i 2019. Det er 3 NC og 4 NM for Elite. Det er 7 RT, DM og 4 NM for divisjonene. Det blir en RT Lag, som ikke får ranking.  

Ranking Snooker
Her er det betydelige endringer, etter ønske fra Snookermiljøet. LT er tatt bort, og det satses videre på RT. Turneringssystemet er lagt om til slik som i Pool, med noen forskjeller. Det blir Snooker Elite og 1.divisjon. Snooker Elite vil få egen ranking som består av 2 åpne NM, 4 åpne NC, 3 åpne RT Elite og Masters (topp 16 fra Snooker Elite). RT Elite blir opprettet i tre regioner (midt, vest og øst). Turneringssjef (snookerkontakt) sammen med klubbene fordeler Eliteutøvere i regionene. I utgangspunktet 16 i hver region. RT Elite er åpne og alle Snooker 1.divisjonsutøvere kan delta, uavhengig av region. Snooker 1.divisjon vil bestå av 2 åpne NM, 4 åpne NC, 3 RT for 1.divisjonsutøvere og 3 RT Elite. Alle regioner vil ha Snooker 1.divisjon.Turneringssjef (snookerkontakt) sammen med klubbene fordeler 1.divisjonsutøvere i regionene.  

Ranking Carambole
Her er det betydelig endringer, hvor man gjør et forsøk i Porsgrunn med Fri Carambole med Handicap. Dette er for å øke aktiviteten innen Carambole. Det vil være 3 rankinger i Carambole. Ranking 3-vant Helmatch vil bestå av 5 NC og ett NM. Turneringene vil gå i Oslo. Ranking 3-vant Halvmatch vil bestå av 3 NC og ett NM. Turneringene vil gå i Porsgrunn. Ranking Fri Carambole vil bestå av 3 NC med Handicap og ett NM uten Handicap. Handicapregler er beskrevet i TBR. Stipend blir deltut til den utøver som blir tatt ut til EM, uavhengig av plassering på rankingene.  

NM Lag Pool
Det alterneres mellom 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1 (Pool Classic). Hver kamp i runde 1 består av tre individuelle matcher, hvor alle møter alle (9 matcher totalt). Det spilles dobbelcup. Runde 2 (søndag) spilles som dobbelcup og sluttspillet spilles som enkeltcup, men begge har samme format og består av 3 individuelle matcher, én i hver disiplin.  

Hver kamp i runde 1 består av tre individuelle matcher, hvor alle møter alle (9 matcher totalt). Det spilles dobbelcup. Runde 2 (søndag) spilles som dobbelcup og sluttspillet spilles som enkeltcup, men begge har samme format og består av 3 individuelle matcher, én i hver disiplin.  

Annet
Juniorer skal ha siste start senest kl. 21:00. Dette må arrangør ta hensyn til i tidskjema. Andre senest 22:30.

Dersom det gjennomføres 2 NM samme helg seedes begge NM med samme grunnlag.

Det er innført brekk-boks i 10-Ball som en konsekvens av vedtak om 9-ball på spot som er et tillegg til WPA-reglene EPBF bruker.

Det er gjort endringer i antall deltakere for junior og kvinner, hvor vi til stadighet har gitt dispensasjon fra reglene.

Kleskode er endret når det gjelder sko. Mørke sportssko laget av lær, eller i læraktig materiale er innført i tillegg til
tidligere ordlyd.                    

You may also like...