Spillemidler til utstyr

Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2019, dvs med fakturadato i 2019.

NIF kommer til åpne opp for søknader rundt månedsskiftet januar/februar og søknadsfristen blir onsdag 4. mars.

Når det gjelder behandlingen av årets søknader så skal det skal tas i bruk en ny IT-løsning. Nytt av året er at alle vedlegg (fakturaer) skal lastes opp i søknadssystemet og legges ved søknaden når den sendes inn.

Dersom søknadsbeløpet er større enn tilgjengelige midler vil alle søknader i utgangspunktet få den samme avkortning, men særforbund/særkretser/regioner kan ikke samlet motta mer enn fem prosent av tilgjengelige midler.

Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april.

Det vil som tidligere år bli sendt en e-post direkte til alle idrettslag og særgrupper i fleridrettslagene med nødvendig informasjon om hvordan en søker. Denne e-posten vil etter planen bli sendt ut i løpet av uke 5.

Retningslinjer 2019

Godkjent utstyr

You may also like...