Budsjett 2020

Styret har i sak 72/18-20 vedtatt budsjettet for 2020. Det er for inneværende regnskapsår budsjettert med et overskudd på ca. kr. 115.000,-.

Nedenfor følger lenker til styresaken og til det vedtatte budsjettet. Det vil snarlig også bli publisert et sett med viktige prosjektbeskrivelser.

You may also like...