Revidert lov for Norges Biljardforbund

Med bakgrunn i endringer gjort av Idrettstinget på Lillehammer i mai 2019, har det kommet ny lovnorm for både idrettslag og særforbund. Vi plikter å oppdatere loven når slike endringer blir foretatt, og nytt av året er at styret i særforbundet selv skal implementere og vedta endringene i loven uten å avvente vedtak på Biljardtinget. Dette er hjemlet i et nytt punkt i «§28 – Lovendring» punkt 1 hvor det står:

«Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent i organisasjonen så snart de er vedtatt av styret

Dette nye punktet kommer som en naturlig konsekvens av det som står i siste setning i punkt 2 i «§2 – Organisasjon»:

«NIFs lov gjelder for Norges Biljardforbund uavhengig av hva som måtte stå i Norges Biljardforbunds egen lov«.

Forbundets lov er publisert på våre regelsider og du finner lenken nedenfor. Der finner du også en lenke til et dokument som viser alle endringer som er foretatt i lovnormen for særforbund. Alle endringer er gjeldende fra 1. januar 2020.

NB! Vi gjør oppmerksom på at det er gjort tilsvarende endringer i lovnormen for idrettslag, og ALLE biljardklubber plikter å endre sin lov i henhold til den nye lovnormen. Nedenfor finner du lenke til den nye lovnormen for idrettslag.

You may also like...