Avlysning av alle turneringer

Sak oppdatert:
Som kjent har myndighetene i ettertid av vår beslutning kommet med tiltak som betyr at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. 

Med bakgrunn i den kritiske situasjonen med smitte av Covid-19 viruset (Korona), og fare for folks helse beslutter styret i Norges Biljardforbund at alle turneringer på forbundsnivå avlyses med umiddelbar virkning. Avlysningen gjelder i første omgang frem til påske, men det er naturlig nok mulig at perioden blir forlenget. Alle startavgifter som allerede er betalt vil tilbakebetales gjennom utøverens klubb. Avklaringer angående opp- og nedrykk mellom divisjonene kommer vi tilbake til. Dette må også sees i sammenheng med diskusjoner rundt den nye Norgesratingen.

Norges Idrettsforbund arbeider på vegne av hele norsk idrett med et felles malverk for å dokumentere organisasjoners tap i forbindelse med tiltak for å hindre smitte. Vi ber derfor både arrangører og utøveres klubber om å skaffe seg oversikt og dokumentasjon på hvilke tap som blir påført både ved manglende arrangementsinntekter samt påløpte kostnader ved reise og opphold. Vi vil da på et senere tidspunkt komme tilbake til dette.

Når det gjelder gjennomføring av klubbarrangerte turneringer og aktivitet, anbefales det at dette avlyses inntil videre. Hver enkelt klubb må ta ansvar for en beslutning som baserer seg på de medisinske pålegg som foreligger i den enkelte kommune.

Norges Biljardforbund understreker at vurderingen av hvorvidt turneringen og aktivitet skal gjennomføres eller ikke skal være underlagt de restriksjoner og krav som stilles fra helsemyndigheter nasjonalt og lokalt.

Se mer informasjon i vår oppdaterte sak om situasjonen rundt koronaviruset i lenken nedenfor. Der finner dere også videre lenker til NIFs sider som løpende blir oppdatert samt Folkehelseinstituttets råd ved arrangementer.

You may also like...