Norgesrating

OM RATINGEN

Norges Biljardforbund sin Norgesrating er en nasjonal rangering av alle lisensierte utøvere, hvor resultatet i hver match gir poeng. For sesongen 2019/2020 er rating for alle utøvere regnet ut med startpoeng på 1150 i systemet. Tellende matcher i Norgesratingen er alle matcher fra godkjente turneringer i regi av Norges Biljardforbund som er uten Handicap og som krever lisens. Resultater fra 2015 til dags dato gir utøvers rating.

Norgesratingen er dynamisk og oppdateres etter hver turnering gjennom sesongen. Norgesratingen danner grunnlag for seeding i alle godkjente turneringer på det nivå det er invitert til i regi av Norges Biljardforbund.

Norgesratingen per gren er ikke delt inn i divisjoner eller nivå. Det er lagt til filter i Snooker og Pool med Regionsrating og rating for Klasser (Pool). I tillegg er det en ratingprofil per utøver som viser rating, antall godkjente matcher, vunnet/tapt, grafisk utvikling og matchresultater/poeng i turneringene.

Dere finner Norgesratingen på CueScore. Vi gjør oppmerksom på at det kun er aktive spillere inneværende sesong som er synlige i ratingen.

PRAKTISKE KONSEKVENSER FOR VÅR AKTIVITET

Norges Biljardforbund har ikke konkret besluttet hvordan Norgesratingen skal benyttes for kommende sesongers konkurranseaktivitet.  Her finnes det flere muligheter, og forbundet ønsker å diskutere dette med organisasjonen. Norgesratingen og endringer i konkurranseaktiviteten er derfor satt opp som tema på den kommende fagdagen som avvikles lørdag 25. april – i forkant av Biljardtinget.  Det er viktig at flest mulig av klubbene stiller på denne Fagdagen slik at vi får et godt grunnlag til å forme vår fremtidige konkurranseaktivitet.

Vi ber klubbene gjennomføre interne «høringer» med sine spillere i forkant av Fagdagen slik at alle synspunkter kommer frem. Spillerne tar derfor kontakt med egen klubb og ikke direkte til forbundet.

RATINGLISTER PR. SESONG
Alle klasser vil ha egen rating trukket ut fra Norgesratingen. Ratingen for hver klasse vil oppdateres etter hver turnering gjennom hele sesongen og vil være delt pr. gren.

Pool Snooker Carambole
Senior
Kvinner
Veteran (O42)
U23 Gutter/Jenter
U19 Gutter Jenter
U17 Gutter
Snooker har ingen klasser   Carambole har ingen klasser  

TILHØRIGHET

Grunnlaget for hvilket nivå man tilhører er til enhver tid den offisielle Norgesratingen.

Seeding

Grunnlag for seeding vil være den til enhver tid oppdaterte Norgesratingen for aktuell klasse eller nivå ved trekningstidspunktet.

Lisenser

Etter registrering av profil i Cuescore får man automatisk en C-lisens (til kr. 0,-) ved første påmelding til turnering i regi av klubb under Norges Biljardforbund.

POENGBEREGNING
Poengdifferanse: Forskjellen i poengsum mellom to utøvere som møtes, basert på siste oppdaterte rating.

Uventet resultat: Seier over spiller med mer poeng, eller tap for spiller med mindre poeng

Forventet resultat: Seier over spiller med mindre poeng, eller tap for spiller med mer poeng

Startpoeng

Alle lisensierte utøvere oppnår en poengsum etter hvert som de vinner og taper matcher. Basis for poengberegningen vil normalt være den siste oppdaterte Norgesratingen. Utøvere beholder sin poengverdi ved overgang til ny sesong.

Alle utøvere som er lisensiert og har deltatt i godkjente turneringer i regi av Norges Biljardforbund har fått sin poengscore regnet ut fra resultater i Cuescore fra 01.01.2015 og frem til dags dato. Utgangspunktet for poengberegningen er 1150 poeng.

Innplassering av nye utøvere – Startpoeng

Nye utøvere innplasseres med 1150 poeng. TU kan på skjønn innplasserer nye utøvere med høyere startpoeng. Dette for at det skal være mulig å innplassere utøvere på rett plass i systemet så fort som mulig.

Innplassering av utenlandske utøvere – Startpoeng

Utenlandske utøvere som ikke spiller for en norsk klubb, skal ikke inn på NBs Norgesrating. Utenlandske utøvere som spiller på norske arrangement skal likevel gis en startpoengsum for at deres matcher mot norske utøvere skal kunne telles med. Utenlandske utøvere gis startpoeng på skjønn av NBs Turneringsutvalg.

Matcher som gir poeng

Matcher som gir poeng i NBs Norgesrating er alle matcher i godkjente arrangement som krever lisens.

Internasjonale mesterskap og lignende arrangert i Norge teller ikke på NBs Norgesrating.

WO og avbrutte matcher
WO-matcher (*) teller ikke med på ratingen. Avbrutte matcher regnes som spilt uansett årsak. Den som bryter en påbegynt match på grunn av skade, sykdom eller andre årsaker vil tape matchen, og motstanderen vil bli stående som vinner. Ved avbrutte uavgjorte matcher vil matchen regnes som ikke spilt.

(*) Diskvalifikasjon og Forfeit medfører tapt match, med de konsekvenser det også har for poeng på NBs Norgesrating.

You may also like...