Fortsatt stengte biljardlokaler

Med bakgrunn i Helsemyndighetenes nye anbefalinger for idrettsaktivitet har styret i Biljardforbundet i sak 85/18-20 vurdert om det er mulig å kunne drive biljardaktivitet ut ifra et smittevernsperspektiv.

Fra Biljardforbundets side er det fremdeles 1. prioritet at vi alle sammen bidrar i dugnaden for å begrense spredningen av Covid-19. Det legges også til grunn at de klare anbefalingene sier at dersom vi ikke er 100% sikre på at aktiviteten er i henhold til de allmenne smittevernstiltakene, så skal vi la det være.

Det er viktig å i bunn ha forståelse for at virus fra en syk person overføres på tre måter:

  • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster.
  • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt.
  • Ved indirekte kontakt når viruset blir overført til for eksempel idrettsutstyr gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten.

I helsemyndighetenes nye veiledning for idrettsaktivitet siteres Helsedirektøren:

Alle typer idrettsaktiviteter må gjøres på en måte som sikrer at helsemyndighetenes anbefalinger om samling av personer og samling i gruppe overholdes. Det betyr at når vi er sammen, bør vi ikke være mer enn 5 personer samlet, og vi bør holde en fysisk avstand på minst 2 meter mellom oss. Avstanden gjelder både innad i gruppen og til andre personer.

Det er en forutsetning for all aktivitet at generelle anbefalinger for forebygging av smitte kan overholdes. Det innebærer at mange idrettsaktiviteter ikke kan gjennomføres, og at bruk av utstyr og garderobe ikke kan tillates.

Biljardforbundets vurdering er at det kan la seg gjøre med biljardaktivitet under følgende forutsetninger:

  • Maksimum 5 personer i gruppe hvorav 1 voksen/ansvarlig
  • Kun 1 spiller på bordet.
  • Aktivitet på annet hvert bord – eller slik at det ikke er mulig å komme nærmere hverandre enn 2 meter.
  • Forbud mot bruk av «huskøer».
  • Forbud mot bruk av felles kritt.
  • Desinfisering av kuler, bord, reker, brekkmatter og trekanter mellom hver utøver som benytter det aktuelle bordet.

Det vi imidlertid ikke har noen løsning på er selve duken. Den er en klar kilde for smitte gjennom indirekte kontakt. Normalt rengjøres denne kun ved støvsuging og avtørking med en lett fuktig klut uten tilsetningsstoffer. Det er ingen kjente måter å på en enkel måte desinfisere biljardduker.

Med bakgrunn i dette har styret i Biljardforbundet fattet følgende vedtak i saken som alle klubber oppfordres til å følge.

Styrevedtak i saksnr. 85/18-20

Rektangel: avrundede hjørner: Det finnes ingen kjente måter å på en enkel måte kunne desinfisere dukene på våre biljardbord. Da dukene er en åpenbar kilde for indirekte smitte av Covid-19 viruset, vil Biljardforbundet på det sterkeste anbefale at all biljardaktivitet i regi av våre klubber fortsatt stilles helt i bero. Det betyr at det anbefales at alle klubber, uavhengig av om det er en nøkkelklubb eller ikke, skal være helt stengt.
Dersom vi skulle motta informasjon om måter å desinfisere dukene på, vil saken på nytt bli raskt behandlet.


Dersom klubbmedlemmer har spørsmål rundt dette ber vi om at egen klubb blir kontaktet. Dersom klubber har spørsmål, vennligst ta kontakt med forbundet på biljard@biljardforbundet.no

Vi benytter anledningen til å ønske alle våre medlemmer og medlemsklubber en så god påske som er mulig i disse tider. Stay safe 🙂

You may also like...