Nye koronavettregler tillater forsiktig åpning

Helsemyndighetene kom i dag 11. mai med en ny veileder for idrettsaktivitet. Denne veilederen gjør det nå mulig å forsiktig åpne opp igjen for biljardaktivitet i det ganske land. En oppdatering av denne veilederen fra 2. juni åpner for arrangementer/konkurranser opp til 50 personer uten restriksjoner på geografisk forflytning. Slike turneringer må forholde seg til Covid-19 forskriftens §13, som bl.a. sier at arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede samt at alle – uansett alder – skal holde 1 meters avstand.

Anbefalinger fra Norges Biljardforbund

Norges Biljardforbund (NB) støtter opp under helsemyndighetenes og Norges Idrettsforbund (NIF) sitt arbeid for å hindre spredning av koronaviruset. NB har etter oppdrag fra og i samarbeid med NIF utarbeidet egne retningslinjer for utøvelse av biljardaktiviteter – basert på Helsedirektoratets veileder og NIFs fellesidrettslige anbefalinger for å hindre smitte. Det er mange viktige elementer å ta hensyn til. Disse er listet opp i «Coronavettreglene» våre nederst i denne saken. De viktigste punktene er fremdeles:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene samt forsterket renhold
 • Holde minst én meters avstand (gjelder ikke barn og unge under 20 år i treningsaktivitet)

Klubbenes ansvar

Det er den enkelte klubb som er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Biljardklubben bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon til alle involverte. Informasjon om anbefalte smitteverntiltak bør gjøres tilgjengelig for alle, for eksempel ved å gjøre informasjon tilgjengelig digitalt eller ved å henge opp plakater. Se lenke.

Klubber som tilrettelegger for aktivitet plikter å holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og NB og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette. Det er anbefalt å foreta en risikovurdering av den planlagte aktiviteten. Se lenke.

Klubbene må sikre at de som er ansvarlige for aktiviteten er godt kjent med siste anbefalinger fra FHI, NIF og NB, og at man følger de lokale smittevernregler. 

Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten kan ikke delta.

Klubben har ansvar for å utarbeide gode rutiner for aktivitet. NB oppfordrer klubbene til å utnevne en egen person som har ansvar for å følge opp koronavettreglene. Det er laget en sjekkliste for godt smittevern. Se lenke.

Biljardforbundets Koronavettregler

 • Det skal alltid holdes minst en meter avstand. Husk også å holde en meter avstand ved ankomst/avreise til biljardaktiviteten (ytterdør, gang etc).
 • Det skal ikke være flere enn 20 pr aktivitetsgruppe.
 • En ansvarlig skal styre aktiviteten.
 • Dersom flere grupper er i aktivitet samtidig, så skal det holdes god avstand mellom gruppene.
 • Det kan gjennomføres ordinært spill på bordene under forutsetning av at avstandsbegrensningene kan overholdes.
 • Det anbefales at utøverne i størst mulig grad benytter eget utstyr.
 • Barn og unge under 20 år behøver ikke å forholde seg til 1-meters regelen.
 • Sikre at det alltid er nok såpe og tørkepapir knyttet til håndvaskstasjoner.
 • Håndhygiene bør utføres som et minimum:
  • Før og etter aktiviteten
  • Etter toalettbesøk
  • Etter hosting/nysing
  • Etter snyting/tørking av snørr
  • Før og etter eventuelle måltider
 • Heng opp alkoholbasert desinfeksjon der ikke håndvask er tilgjengelig.
 • Utstyr som bord, reker, forlengere, brekkmatter og annet skal desinfiseres før og etter aktivitet.
 • Håndhilsning skal unngås.
 • Unngå å berøre ansiktet.
 • Dersom det foregår betaling i kiosk eller skranke, skal det unngås å benytte kontanter.
 • Det skal oppfordres til å unngå offentlig transport til og fra aktiviteten.
 • Personer som er smittet av korona eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal ikke delta i noen form for aktivitet.

You may also like...