Nytt turneringssystem

Fra sesongstart høsten 2020 er det besluttet nytt turneringssystem.

Turneringssystemet har i den siste tiden vært grundig gjennomgått og diskutert i forskjellige fora. Saken har vært oppe på fagdagen i forbindelse med Biljardtinget 2018, ledermøtet 2019, i diverse Facebookgrupper og sist, men ikke minst, gjennom en spørreundersøkelse til våre utøvere. Målet har vært å utarbeide et nytt turneringssystem som de fleste kan være enig i vil bidra til bedret aktivitet og økt rekruttering. Det vil ikke være mulig å lande på et system hvor alle innspill er ivaretatt, men vi kan garantere at alle innspill er mottatt og vurdert i arbeidsprosessen.

Nedenfor finner dere en lenke til et dokument som beskriver detaljene i det nye seriesystemet. Der vil dere også finne en lenke til den nye Norgesratingen (som foreløpig mangler et par filtre på nivå).

Utover det å innføre Norgesrating, så blir det ikke gjort så omfattende endringer for kommende sesong. Her er noen av prinsippene i det nye systemet:

  • Norgesrating innføres (se egen sak i lenken nedenfor)
  • Divisjonssystemet opprettholdes med Elite, 1. og 2. divisjon
  • Justering av nivå (opp-/nedrykk) foretas hvert halvår
  • Det vil være tvungen opp-/nedrykk, men sannsynlig dispensasjon for Nord 1 og 2
  • Elite består av 16 utøvere som spiller 2 disipliner pr aktivitetshelg
  • 2. divisjonsutøvere kan delta i RT 1. divisjon uten å delta i RT 2. divisjon samme runde

Vi gjør oppmerksom på at det pågår et arbeid for å se om det er mulig å arrangere en «NM-uke» sommeren 2021. Dette arbeidet vil bli presentert på fagdagen i forbindelse med Biljardtinget 2020. Terminlisten vil bli laget med NM slik vi er vant til, men vi informerer om at dette kan bli endret ved en senere anledning.

You may also like...