TBR og Terminliste

Styret har vedtatt endringer i turneringsbestemmelsene gjeldende for sesongen 20/21 som også inkluderer alle endringer i forbindelse med innføringen av Norgesratingen. Vi ber alle involverte sette seg godt inn i det nye regelverket. Det er utøvernes eget ansvar å kunne regler og bestemmelser. Det er også vedtatt Terminliste for kommende sesong

Dersom det er spørsmål eller kommentarer til TBR eller terminlisten, ber vi om at dette tas opp med egen klubb og at klubben eventuelt retter spørsmål til forbundet på biljard@biljardforbundet.no

Nederst i saken finner du lenker til oppdatert TBR på nett, endringslogg i PDF-format og terminliste. Turneringene vil bli lagt inn i CueScore i god tid før sesongstart.

Sammendrag endringer TBR

Som varslet før sesongen 19/20 så har innføringen av nytt seriesystem medført omfattende endringer i turneringsbestemmelsene. Vi ber derfor organisasjonen om å sette seg godt inn i endringene før sesongen 20/21 starter.

Hovedendringen er innføringen av Norgesrating som er beskrevet i kapittel 10.10 samt nytt seriesystetem. Informasjon om dette er tidligere gitt på vår hjemmeside. Disse innføringene har – naturlig nok – også konsekvenser for en rekke andre punkter i TBR. Blant annet er det laget nye koder for bruk i CueScore og spesifiseringer for hvordan kamper med forfeit (FF) skal behandles. Det er også viktige endringer i reglementet for seeding.

Vi vil i Norgesratingen operere med flere filtre:

  • Resultater pr. klasse
  • Resultater pr. nivå
  • Resultater pr. sesong

Carambole fortsetter med aktivitet i 3-vant på helmatch og halvmatch bord. Snooker er tilbake til den gamle avviklingsformen uten 1. divisjon og uten LT.

Pool:

  • Elite: 16 utøvere (NC Elite kun for Eliteutøvere)
  • 1. divisjon: 48 utøvere
  • 2. divisjon: Kan spille i 1. divisjon
  • Divisjonsmesterskapet erstattes med regionsmesterskap.
  • Nivåjustering (opp-/nedrykk) 31/12 og 31/7 med kun aktive utøvere

Av andre endringer er det verdt å nevne at det – som en del av premieringen i turneringsspillet – økes støtte til internasjonal aktivitet. Samtidig reduseres pengepremiene i den enkelte turnering. Dette gjelder alle grener. I tillegg er det foretatt endringer for økonomisk støtte i Pool Elite hvor det nå dekkes overnatting for tilreisende utøvere samt at startavgiften er redusert fra kr. 650,- til kr. 0,-.  Vi håper at disse endringene blir tatt godt imot, og at dette bidrar til økt interesse for vår Eliteaktivitet.You may also like...