EM Pool – 2020

Norges Biljardforbund har – på lik linje med alle andre europeiske forbund – nå fått en endelig deadline med tanke på en påmelding til EM i Tyrkia i november.

Vi har tidligere meldt tilbake til EPBF at det er helt umulig – ut i fra dagens situasjon rundt Covid-19 – å ta noen beslutning om deltakelse. Vi kan heller ikke se at det er mulig å avvikle mesterskapet under gjeldende omstendigheter.

Norges Biljardforbund har derfor bestemt at det ikke skal sendes noen utøvere til EM i 2020. Vi vil heller ikke støtte noen deltakelse i Eurotour dersom denne blir arrangert. Samtidig vil vi innstendig oppfordre utøvere som har planer om å delta i ET om til enhver tid å forholde seg til myndighetenes reiseråd.

Så håper vi samtidig at 2021 blir et år hvor ting normaliserer seg slik at normal aktivitet kan gjennomføres.

Dersom det er noen som har spørsmål om saken, så bare ta kontakt med forbundskontoret.

You may also like...