Norgesrating – endringer

Organisasjonen har i den siste tiden tiden ved flere anledninger – og i flere fora – diskutert det nye turneringssystemet som ble innført ved sesongstart høsten 2020. I den anledningen er også Norgesratingen hyppig diskutert. Dette eskalerte ved årsskiftet når konsekvensene av gjeldene regelverk ble kjent.

Styret har i sitt møte søndag 24. januar behandlet saken, både på eget initiativ og i forbindelse med flere innspill fra medlemsklubber og/eller enkeltmedlemmer. Behandlingen resulterte i flere endringer. Endringene har bakgrunn både i situasjonen rundt pandemien og også manglende konsistens mellom regelverket og verktøyet som håndterer turneringssystemet (CueScore).

Vi beklager at kombinasjonen av pandemi og nytt system har skapt en del usikkerhet blant medlemmene. Vi har også oppfattet at vi kunne ha vært flinkere til å informere om hvilke konsekvenser det nye regelverket ville ha med tanke på halvårlig nivåjustering. Denne type kommunikasjon jobber vi kontinuerlig med for å forbedre. Styret mener at det vedtaket de nå har fattet vil gi oss litt bedre tid – både til å innføre det nye systemet samt å finne frem til gode forbedringer som vi kan ta med oss til sesongstart høsten 2021. Dette skal vi fortsette å jobbe med frem mot sommeren, og vi håper at organisasjonen støtter opp under det viktige arbeidet vi står foran. I tillegg håper vi selvfølgelig at Coronasituasjonen blir slik at vi kan begynne å normalisere biljardaktiviteten igjen.

Nedenfor vil vi forklare hvilke endringer som kommer som en konsekvens av søndagens vedtak. Se hele vedtaket nederst i denne saken.

Endret Norgesrating og nivåinnplassering vil bli publisert på CueScore så snart som mulig.

Aktive utøvere
I henhold til regelverket skulle alle utøvere som ikke hadde vært aktive i perioden 1/8-20 til 31/12-20 passiviseres og dermed skjules i Norgesratingen. Med bakgrunn i situasjonen med Covid-19 besluttet styret at ingen utøvere skal ansees som passive ved årsskiftet. Dette gjelder ikke de utøverne i Norgesrating som allerede var definert som passive ved sesongstart 20/21.

Forfeit og diskvalifikasjon
CueScore klarer ikke pr. dags dato å håndtere de forskjellige kodene som er innført i reglementet. Dette har ført til gal behandling av ratingpoeng høstsesongen 2020. Styret har derfor besluttet at konsekvensen av avmelding, forfeit og diskvalifikasjon, som er beskrevet i TBR 10-8 (og – som en konsekvens – også deler av 10.3.3), ikke skal innføres før ved sesongstart høsten 2021. Dette gir oss også tid til å forbedre og justere denne delen av regelverket. Endringene som allerede er foretatt i Norgesratingen på grunn av dette vil bli reversert.

Innplassering – nivå
Innplassering i nivå vil bli foretatt i henhold til reglementet ut i fra oppnådde ratingpoeng pr. 31/12-20 og vil da også inneholde utøvere som ikke har vært aktive i perioden 1/8-20 til 31/12-20. Nivåinnplasseringen som allerede er foretatt vil bli reversert ut i fra dette. Se for øvrig punktene over. Vi gjør oppmerksom på at vi har hatt dialog med de involverte utøverne i Elite.

NC Elite vårsesongen 2021
Styret forlenger dispensasjonen fra TBR 10.12.2 punkt 4 som omhandler hvem som kan delta i NC Elite. Denne dispensasjonen ble opprinnelig gitt i styresak 22/20-20 (se lenke nedenfor) gjeldende for NC 3 og 4 som ble arrangert på Gjerdrum. Det er fremdeles ønskelig å ha 16 utøvere i eliteturneringene og dispensasjonen blir derfor forlenget til også å gjelde NC 5, 6, 7 og 8 dersom disse kan arrangeres innenfor smittevernstiltakene.

Forsøksordning i region Vest
Styret vedtok at det skulle være mulig å arrangere ratingturneringer basert på utøvernes ratingtall. Dette vil være en fin måte å kunne teste ut nivåinndeling i turneringsspillet i stedet for eller i tillegg til divisjonsinndelingen med tanke på eventuelle forbedringer og endringer i turneringssystemet for sesongen 21/22. Generalsekretæren og Turneringsutvalget koordinerer med klubbene i Region Vest før eventuelle turneringer testes ut.

You may also like...