Forbundets aktivitet sesongen 20/21

Styret i Biljardforbundet gjennomførte i går – 29. april – sitt styremøte nr. 5/20-22. På agendaen sto flere saker som omhandlet vår aktivitet i sesongen 20/21.

NM-Uka

Styret besluttet at det ikke lenger er forsvarlig å fortsette planleggingen av NM-Uka 2021. Beslutningen ble fattet med bakgrunn i blant annet følgende momenter:

  • Myndighetenes 4-trinns gjenåpningsplan for samfunnet – hvor det er svært usikkert når det vil bli mulig med et arrangement av den karakter som NM-Uka er.
  • Forholdet til våre samarbeidspartnere i forbindelse med arrangementet.
  • Respekt for deltakernes mulighet for planlegging av sommeren.
  • Respekt for deltakernes eventuelle usikkerhet rundt pandemisituasjonen.

Følgende vedtak ble fattet:

NM-Uka 2021 utsettes og søkes gjennomført sommeren 2022. Styret ber Turneringsutvalget om å forlenge avtalen med NM-gruppa for å planlegge gjennomføringen.

Det skal vurderes om det er mulig å gjennomføre aktivitet for juniorene som en forberedelse til et eventuelt EM i august.

Vi vil avklare med hotellet med mål om å foreta en felles avbooking av bestilte rom. Til orientering er det allerede blitt foretatt en reservasjon av Scandic Lillehammer Hotell for avvikling i samme periode sommeren 2022.

Forbundets øvrige turneringer sesongen 20/21

Med bakgrunn i smittesituasjonen og myndighetenes gjenåpningsplan besluttet styret i samme møte at også forbundets øvrige gjenstående aktivitet i sesongen 20/21 skulle avlyses. Samtidig ble det besluttet at turneringene som ble avholdt på høsten i fjor skulle betraktes som kansellert. Dette ble gjort med bakgrunn i at det var flere turneringer som faktisk ble avlyst samt at det var flere utøvere som – ut i fra smittesituasjonen – valgte å ikke delta på turneringer som ble gjennomført. Alle enkeltkamper vil betraktes som spilt slik at Norgesratingen ikke blir endret.
Vi gjør oppmerksom på at dersom det kommer positive signaler rundt gjenåpningen av samfunnet, vil det vurderes å beramme aktivitet på kort varsel.

Følgende vedtak ble fattet:

Resterende turneringer i forbundets regi vårsesongen 2021 kanselleres. Høstsesongen 2020 skal også betraktes som kansellert. Det blir dermed ikke kåret noen sesongvinnere verken høst- eller vårsesong.

Ledermøtet 2021

Styret har tidligere vedtatt at det skulle jobbes for å få avholdt et fysisk ledermøte helgen 12.-13. juni. I sammenheng med øvrige beslutninger vedtok styret i går at dette ledermøtet utsettes til høsten 2021. Vi vil komme tilbake til dato, men det er sannsynlig at det blir siste helgen i august.

Styret ønsker allikevel å ha en dialog med klubbene i juni i forbindelse med endringer i turneringssystemet og turneringsbestemmelsene som skal gjøres gjeldende fra sesongen 21/22. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om dette.

Følgende vedtak ble fattet:

Ledermøtet utsettes til høsten. Styret ber Turneringsutvalget om å legge til rette for et digitalt møte hvor endinger i turneringssystem og turneringsbestemmelser blir satt på agendaen.

You may also like...