Turneringsbestemmelser og terminliste

Sesongen 20/21 ble – som alle vet – veldig amputert på grunn av pandemien. Allikevel fikk vi noen erfaringer – både tidlig i sesongen – og under den øvrige planleggingen. Vår gjeldende virksomhetsplan har som ett av hovedmålene å utvikle et turneringssystem som skaper økt rekruttering. Det betyr at turneringssystemet må være i kontinuerlig utvikling for å forhåpentligvis oppnå dette målet. Det er derfor nå besluttet en rekke endringer og justeringer i turneringssystemet som skal iverksettes fra sesongen 21/22, Endringene har kommet som en konsekvens av tilbakemeldinger på Biljardtinget 2020 samt arbeidet i Turneringsutvalget og forbundsstyret gjennom sesongen. Vi håper endringene blir godt mottatt og at organisasjonen vil stille seg bak disse i kommende sesong.

Du finner endringsloggen for turneringsbestemmelsene og terminlisten i lenkene nederst i denne saken.

Hovedendringen som innføres fra 21/22 er at divisjonsbegrepet i Pool forsvinner og at Norgesratingen rendyrkes i forbindelse med vårt turneringsoppsett. Det vil også åpnes for at klubbene – etter godkjenning – kan arrangere klubbturneringer eller regionale turneringer som teller på Norgesratingen. Riktignok må dette inntil videre kun være turneringer uten HC.

Det vil ikke være prinsipielle endringer i Carambole eller Snooker i forhold til det som ble innført forrige sesong. Rankinglister gjeninnføres i både Carambole og Pool. Dette gjøres først og fremst for å kunne rangere utøvere på toppnivå per sesong, og i Pool vil det kun innføres 1 rankingliste med utvalgte turneringer som er åpne for de beste utøverne.

Vi har fortsatt arbeidet med å forenkle TBR slik at generell informasjon om vår virksomhet og dynamisk informasjon (for eksempel fra NIFs lovverk) blir løftet ut av TBR og inn på andre informasjonsflater – i første omgang NIFs og NBs hjemmesider.

Nedenfor skisseres avviklingsformen i Pool i korthet, men vi ber alle sette seg godt inn i de nye reglene som er gjeldende for den enkelt berørte utøver og arrangør.
Pool:

 • 6 regionale turneringer i 2 nivåer (3 før og 3 etter jul)
  • Pool-liga (PL1200) åpen for alle utøvere
  • Pool-liga (PL1199) åpen for utøvere med mindre enn 1200 ratingpoeng
  • Det spilles 1 turnering i 14.1, 1 i 8-Ball, 2 i 9-Ball og 2 i 10-Ball
  • PL1199 og PL1200 spilles på ulike helger
 • 4 «Topp 16» turneringer fordelt på 2 helger (1 før og 1 etter jul)
  • Alle kan melde seg på, men kun de 16 høyest ratede ved påmeldingsfristens utløp får delta
  • Det spilles kun 9-Ball og 10-Ball
  • Det opprettholdes kr. 0,- i startavgift samt støtte til overnatting
 • 2 «Grand Prix» turneringer på 2 helger (1 før og 1 etter jul)
  • Åpen for alle utøvere
  • Det spilles 1 turnering i 8-Ball og 1 turnering i 9-Ball

Det verdt å nevne at det – som en del av premieringen i turneringsspillet – opprettholdes støtte til internasjonal aktivitet. Det er også lagt inn aktivitetsskapende premiering i Pool-ligaen med gratis turneringsstart for vinnere og nr. 2.

RT Lag er foreløpig tatt ut av TBR, men turneringsutvalget vil arbeide for å få til forsøksordninger gjennom sesongen i region Øst. Dette er en direkte konsekvens av Tingforslaget om lagspill fra Ask BC på Biljardtinget 2020.

God sommer og lykke til med ny sesong – som vi håper vil komme i gang på normal måte.


You may also like...