Administrasjonskonsulent i 50% engasjement

Engasjement 1 år – mulighet for forlengelse

Norges Biljardforbund søker etter en person som skal administrere og legge til rette for forbundets satsing på Team Norway samt arbeide som klubbkontakt med fokus på rekruttering. Team Norway er et satsingsområde som i første rekke retter seg mot yngre Pool-utøvere (under 23 år), men er tenkt utvidet til også å gjelde andre klasser i Pool (eldre enn 23) og andre grener (Carambole, Snooker). Stillingen er i utgangspunktet ikke tiltenkt å ha en trenerrolle. Personen vi søker kan arbeide fleksibelt i en 50% stilling – i første omgang for ett år, men med mulighet for forlengelse. Vi ønsker at den rette personen kan tiltre raskt. 

Trykk på lenken under for å se hele annonsen.

finn-logo - Søknad og CV

You may also like...