Samordnet rapportering – april 2022

Alle idrettslag skal rapportere medlems- og aktivitetstall til NIF. Antall medlemmer som rapporteres skal gjenspeile antall betalende medlemmer det foregående kalenderår. Rapporteringsfrist er 30. april 2022.

Hva skal rapporteres:
1. Medlems- og aktivitetstall, betalende medlemmer
2. Total omsetning (inntekter) og totale driftskostnader
3. Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført)
4. Signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført)
5. Registrere søknad om momskompensasjon (krever registrering i frivillighetsregisteret – frist er 15. august.)
6. Registrere barneidrettsansvarlig, politiattestansvarlig, leder valgkomité og leder av kontrollutvalg

Webinar om samordnet rapporteringtirsdag 5. april kl. 20.00–21.00.

Gjennomgang og visning av årets samordnet rapportering. Det vil bli anledning til å stille spørsmål underveis. Webinaret er relevant for den som skal rapportere på vegne av idrettslaget. Webinaret blir tatt opp og tilgjengeliggjort på våre nettsider etterpå. Åpent for alle, krever ingen påmelding! Du finner samordnet rapportering og webinar via lenken nedenfor:

Søknad om momskompensasjon på varer og tjenester

På lik linje med fjoråret er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet rapportering. Formålet med søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Søknad om momskompensasjon kan sendes samtidig som samordnet rapportering. Frist for søknad om momskompensasjon er 15. august 2022.

Support?
Har du problemer med pålogging, ta kontakt med NIF:s supportavdeling på support@idrettsforbundet.no eller telefon 2102 9090 (mandag-torsdag 08.00-19.00, fredag 08.00-15.30).

You may also like...