Klubber som får tildelt prosjektmidler i 2022

Tidligere i vår publiserte forbundet utlysning om prosjektmidler som alle medlemsklubber ble invitert til å søke på. Prosessen er nå ferdig og vi gratulerer de seks klubbene som har blitt tildelt støtte for sine rekrutterings- og klubbutviklingsprosjekter i 2022-23.

Robin Hauge Pettersen representerer Herøy BK og Team Norway.

Målet med tildelingen av prosjektmidler er å hjelpe klubbene i deres rekrutteringsarbeid og klubbutvikling. Vi håper at en slik støtte skal stimulere til mer aktivitet og flere medlemmer til det norske biljardmiljøet! Les mer om utlysningen her.

Støtteordningen tar utgangspunkt i «Biljarden vil!», som er vårt styringsdokument med mål og visjoner for norsk biljardsport. Overordnet mål er: «Rekruttere – ivareta og utvikle – prestere». Spesielt fokus i år var rekrutterings- og klubbutviklingsprosjekter rettet mot barn/ungdom, kvinner og parautøvere. Dette var likevel ikke begrensende, og alle søknader ble vurdert på lik linje. Søknadsfristen var 1. mai og etter det ble alle søknader vurdert av organisasjonsutvalget, et av forbundets utvalg med medlemmer fra styret.

Styret vedtok på sitt første møte etter biljardtinget i juni organisasjonsutvalgets innstilling til tildeling av prosjektmidler til følgende seks klubber og deres prosjekter, i alfabetisk orden:

Herøy Biljardklubb
Prosjektet retter seg mot ungdom, der rekrutturneringer skal avholdes annenhver uke og fast treningsdag påfølgende uke.

Os Biljard- og Snookerklubb
Prosjektet innebærer at klubben kontinuerlig skal arrangere jente-, pensjonist- samt para/rullestolskvelder i løpet av prosjektperioden.

Oslo Biljardklubb
1. «Kvinnesatsing»: Klubben skal arrangere egne kvinnesamlinger annenhver måned, i tillegg til fellestreninger. Har allerede hatt to samlinger, senest i mai. Målet er ¨å øke antall kvinner i klubben til 20.
2. «Ungdomssatsing»: Prosjektet skal gi et tilbud for deltagelse og organisert aktivitet med to treninger i uken med instruktør. Klubben har en målsetting om å utvikle en modell som involverer, inkluderer og videreutvikler barn og unge i biljardsporten. Målet er å øke medlemstallet i gruppen 13-19 år til 60 medlemmer.

Trondheim Biljardklubb
1. «Biljardakademiet ung»: Storoffensiv på ungdom, der målet er å ha med flere allerede i 2023 års junior-NM.
2. «Norway Team Cup»: Vellykket arrangement i 2022, der midlene skal brukes til å utvikle konseptet videre for fremtiden.

Trondheim Snooker
Prosjektet «Trondheim Snooker vil ha deg med!» innefatter handicap-turneringer, «åpne dager» med instruktør og juniorkvelder, bl.a.

Unique Biljardklubb
Prosjektet «Skolebiljard og turneringer» skal i samarbeid med bydelens fire ungdomsskoler få etablert gymtimer i biljard. To av skolene har allerede meldt interesse. Deltagerne skal gjennomføre grunnopplæring, med bl.a. PAT-øvelser, og delta i skolemesterskap. Målsettingen er at 30 ungdommer rekrutteres til klubben.

Vi gratulerer klubbene som har fått tildeling og takker samtidig samtlige klubber for innsatsen dere lagt ned i søknader samt deres ambisjoner om å utvikle norsk biljardsport. Vi gleder oss til å følge disse prosjektene og håper at det blir minst like mange og like gode søknader neste år.

Takk og lykke til!

Didrik Voga Berg representerer Oslo BK og Team Norway.

You may also like...