Ronny Kraft ansatt i forbundet

Vår administrasjonskonsulent – Julius Strömberg – har avsluttet sitt engasjement hos oss, og hadde sin siste arbeidsdag 24. august. Julius hadde fått tilbud om en flerårig 100% stilling på Norges Idrettshøyskole.

Vi har full forståelse for valget til Julius og ønsker han lykke til i sin karriere og takker han for det arbeidet han nedla hos oss.

Julius var engasjert i en 50% stilling som administrasjonskonsulent med ansvar for klubbutvikling, rekruttering og Team Norway. Vi har som mål å fortsette satsingen på de nevnte arbeidsoppgavene og kan informere om at vi fra 1. september har engasjert Ronny Kraft fra Trondheim Biljardklubb i en 20% stilling med ansvar for klubbutvikling og rekruttering med hovedvekt på å samle organisasjonen rundt et omforent turneringssystem.

Ronny brenner for oppgaven og vil umiddelbart starte med å samle data gjennom kontakt med våre medlemsklubber. Ta godt imot Ronny når han kontakter din klubb.

Vi er veldig fornøyd med å ha fått Ronny med som medarbeider i tillegg til sitt verv som varamedlem til styret og ønsker han lykke til med arbeidsoppgavene som venter.