Husk «Samordnet rapportering»

Samordnet rapportering 2023 har frist 30. april
Alle idrettslag skal rapportere medlems- og aktivitetstall til Norges Idrettsforbund. Antall medlemmer som rapporteres skal gjenspeile antall betalende medlemmer det foregående kalenderår.  

På lik linje med fjoråret er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet rapportering.   

Følgende skal rapporteres:

  • medlems- og aktivitetstall, betalende medlemmer
  • total omsetning (inntekter) og totale driftskostnader
  • oppdatert styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført)
  • signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført)
  • søknad om momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret)
  • rollene barneidrettsansvarlig, politiattestansvarlig, leder av valgkomité og leder av kontrollutvalg

Få all nødvendig informasjon om rapporteringen her.

You may also like...