Turneringssystem – 23/24

Etter at turneringssystemet ble endret og innført til sesongen 22/23 har Turneringsutvalget (TU) over tid samlet informasjon og ønsker fra organisasjonen for eventuelt å komme med forbedringer og endringer før sesongen 23/24. TU la frem sine forslag til endringer på Ledermøtet som ble avholdt elektronisk mandag 8. mai og de faktiske endringer i Turneringsbestemmelsene ble vedtatt av styret i sak nr. 48.

Hovedtrekkene i endringene finner vi i Pool hvor divisjonsbegrepet med opprykk og nedrykk er gjeninnført. Norgesratingen blir videreført samtidig som rankinglister for de ulike klasser, nivåer og regioner igjen er på plass.

Pengepremiene i våre turneringer er økt betraktelig. For å kompensere noe for dette er startavgifter – som har ligget tilnærmet urørt lang tid – økt noe samtidig som arrangørenes andel av startavgiften er redusert noe.

Vi har også endret fristen for trekning i alle våre turneringer slik at trekningen kan foretas nærmere turneringsstart. Dette vil forhåpentligvis hjelpe noe med tanke på å få med seg forfall før trekningen foretas.

Av andre interessante endringer i Pool kan vi nevne:

  • Justering av regionsinndelingen
  • Endring av dresskoden når det gjelder sko (samsvarer nå med EPBF)
  • Endring av rankingtabeller
  • Det innføres «Mastersturnering» som siste individuelle turnering i sesongen
  • Innføring av tre disvisjonsnivåer: Elite, 1.divisjon og 2. divisjon
  • Divisjonsmesterskap gjeninnføres og regionsmesterskap fjernes
  • I forbindelse med opp- og nedrykksregler, gjeninnføres Elitekvalifisering

I Carambole og Snooker er det kun mindre endringer.

Nederst finner du en forenklet beskrivelse av endringene. En fullstendig vedtatt endringslogg finner du ved å trykke på knappen nedenfor.


Vi ønsker alle en riktig god sommer og velkommen til ny sesong i august 😊
You may also like...