Terminliste og turneringsbestemmelser

Styret har behandlet og vedtatt terminliste for sesongen 2024/2025. Den finner du i excel-format på lenken nederst i denne saken. Der finner du også de vedtatte endringene i «Turneringsbestemmelsene» (TBR).

Turneringene vil bli publisert i CueScore i løpet av kort tid.

Det finnes i regnearket muligheter for filtreringer og sorteringer. Det er også laget egne faner for de ulike aktivitetene. Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer da noen av våre europeiske og internasjonale organisasjoner er sent ute med å fastsette sin egen aktivitet.

Fra sesongen 23/24 til sesongen 24/25 er det kun foretatt mindre justeringer i turneringsreglementet for Pool. Endringer er gjort etter erfaringer fra forrige sesong både fra NB og fra våre klubber. Vi håper at endringene gjør turneringstilbudet enda mer attraktivt for våre utøvere.

Hovedtrekkene i Pool-endringene er:

  • Endring premiepenger. Beløpet fra Masters på kr.100.000,- er flyttet til premiering for plasseringer på Sesongrankingen.
  • Det er økt antall turneringer i Elite fra 2 til 3 samt økt antall regionale turneringer i 1.div. og 2.div. fra 6 til 7.
  • Elitekvalifiseringen er endret slik at den avvikles som enkeltmatcher med fullstendig forutsigbare forutsetninger.
  • Seeding er endret i alle Norgesmesterskap. Nå skal Eliterankingen benyttes før Norgesratingen. Dette gjelder alle klasser.
  • Fjernet intervaller i distanser. Innført minimum – ikke maksimum. Turneringsleder står fritt til å vurdere maksimum ut i fra antall deltakere, tilgjengelig tid og antall bord.
  • Lisensbeløpene ble endret på Biljardtinget. Startavgiftene er uendret.
  • Regelverket som omhandler godkjenning av turneringer er samlet i kapittel 10

I Carambole og Snooker er det kun mindre endringer.

Vi vil samtidig formidle at Turneringsutvalget kommende sesong vil instruere sine turneringsledere til å følge opp dresskode og andre grunnleggende regler på en mye tydeligere måte. Vi oppfordrer klubber og utøvere til å følge reglene fra første turnering.

Til orientering er det besluttet at vi i løpet av sesongen 24/25 vil revidere TBR med mål om forenkle bruken for klubber, turneringsledere og utøvere.

Vi ønsker alle en riktig god sommer, og velkommen tilbake til turneringsaktivitet til høsten.You may also like...