Anlegg

Fagområdet anlegg ivaretar fagområdet anlegg, herunder fremtidig riksanlegg, regionanlegg, klubbanlegg og kombianlegg med andre idretter.

Under fagområdet Anlegg hører også utstyr og spillemidler til utstyr (i samarbeid med generalsekretær).

På disse sidene vil du finne informasjon om anlegg, anleggsplanen i Norges biljardforbund og informasjon fra anleggsansvarlig. Du kan også lese om ulike støtteordninger for å bygge eget anlegg for din klubb.

Historien og fremtiden for Herøy BK

Herøy BK har laget en presentasjon av klubben historisk, og hva de ser for seg i fremtiden. De er inne i et prosjekt nå med å skaffe egne lokaler,og klubben jobber godt for å realisere dette. Deres arbeid kan være til inspirasjon, motivasjon og idegrunnlag for flere klubber!Herøy Biljardklubb har vært i aktivitet i lokale kjellere i tiden etter Elfo-bygget, og klubben er fortsatt aktiv med sine 20 medlemmer.

Det kommer stadig forespørsler om å få tilbake et fritidstilbud for ungdom, og nå har flere av dei voksne medlemmene mere tid til å ta seg av rekrutteringen. Et sterkt ønske om å skape en ny salong gjør at klubben igjen ser muligheten til å skape ett nytt miljø.