Kravspesifikasjoner

Kravspesifikasjoner for biljardbord og anlegg, vedtatt juni 2013

1. Generelt

Hensikten med disse spesifikasjonene er å klargjøre den standard for utrustning som skal brukes i sammenheng med organisert trenings- og turneringsvirksomhet i Norges Biljardforbunds regi. Disse spesifikasjonskravene sammenfaller ikke alltid med de spesifikasjoner som gjelder for utrustning til bruk i kommersiell regi, eller utrustning til bruk i hjemmet. Norges Biljardforbund har allikevel rett til å sanksjonere turneringer på steder som har utstyr som ikke er godkjent i henhold til disse kravspesifikasjonene.

2. Design

Bordet skal ikke ha noen skarpe kanter eller bestå av materialer som kan føre til skader eller ødelegge klær. Konstruksjonen må være av en slik standard at bordet forblir stabilt og i vater under ulike forhold og bruk.

 3. Høyde opp til spilleflate

Skal være mellom 74,295cm og 78,74cm.

4. Skiferplater

Tykkelsen må være minimum 2,54cm, og spilleflaten må akseptere, enten gjennom egen styrke eller i kombinasjon av egen styrke sammen med bordets rammeverk, i lengderetningen ikke ha større avvik enn 0,508mm og i bredden 0,254mm.

Spilleflaten skal i tillegg ha en toleranse med et avvik på maksimum 0,762mm når en vekt av 90,7kg plasseres på spilleflatens senter. Samtlige av skiferplatenes jointer må være i samme plan med en toleranse på avvik på 0,127mm etter vatring og justering.

Turneringsbord skal ha en hel skiferplate, eller være delt i tre like deler, med eksakt like mål. På platenes underside skal trerammer med en tykkelse på minst 1,905 cm være montert. Skiferplatene skal være festet til bordets rammeverk med gjennomgående skruer/bolter.

5. Spilleflate

Spilleflaten skal være rektangulært, og symmetrisk når hullenes konfigurasjon er inkludert:

9 fot Matchbord (utenom vantene) – 2,54m (+3,175mm) x 1,27m (+ 3,175mm)

8 fot Matchbord (utenom vantene) – 2,34m (+3,175mm) x 1,17m (+ 3,175mm)

6. Sarg, gummivant og siktepunkter

Sargen må være mellom 10,16cm og 19,05cm inkludert gummivantene. 18 siktepunkter (diamanter), eller 17 og en navneplate, skal være festet på sargen med 31,75cm avstand (9 fot) eller 29,20cm (8 fot) mellom hvert slikt punkt. Siktepunktene skal være sentrert på sargen og være enten runde (med en diameter på mellom 11,11 og 12,7mm), eller formet som en diamant (ruter) med mål mellom 25,4 x 11,11mm og 31,75 x 15,875mm.

Eventuelle navneplater eller telleverk skal vare i samme plan som sargens overflate. Alle bolter som fester sargen i skiferplaten, skal vare applisert på en måte som muliggjør en stille og optimal retur, uansett hvor på vantet en ball treffer.

7. Høyde på vant

Gummivantene skal være triangulære i form, med en bredde på den delen som har biljardduk på mellom 4,76cm og 5,40cm, målt fra spissen på gummivantet til den punkt hvor sargen overtar. Vanthøyde (fra spiss på gummivant ned til spilleflate) skal være 63.5% (+/- 1 %) av biljardballens diameter (57,2mm).

8. Vant gummi

Bordenes vanter skal bidra til spill hastigheten på bordet, slik at man ved å plassere en ball på hodeplett, og støter senter ball gjennom fotplett, med køen nærmest parallell til bordet og med et hardt støt, skal biljardkulen trille minimum 4 til 4,5 ganger bordets lengde uten at den hopper i vantene.

9. Hullenes mål

Bare gummilister (”rubber facings”) med minimum 1,5875 mm til maksimum 6,35 mm tykkelse kan benyttes i hullenes åpning. Maksimum WPA mål er 3,175 mm. Det skal være lik tykkelse på begge sider av hullene. Gummilistene skal være laget i ekstra forsterket materiale og skal limes direkte på gummivantet og sargen for å unngå forskyvninger. Gummilister i hull skal være noe hardere enn det som gjelder for gummivantene rundt bordet.

Hullåpning på poolbord måles mellom de to motstående spissene på gummivanten, hvor vantens retning endres i retning mot hullet. Åpningen på et hjørnehull skal være mellom 11,43cm og 11,75cm. Åpningen på midthull skal være mellom 12,7cm og 13,0cm. Åpningen på midthull er tradisjonelt 1,27cm videre enn for hjørnehull. Vertikal vinkel for hull skal være mellom 12° til maksimum 15°. Horisontal kutt vinkel: Vinkelen må være lik på begge sider av hullets inngang.

Kuttvinkelen på gummivantet og sargen for hjørnehull (gjelder inngangen fra begge sider) skal være på 142° (+1). Tilsvarende for midthull skal være 104° grader (+1).

Innløpet i hullet måles fra midten av en tenkt linje som går mellom de to motstående spissene på gummivantene, hvor vantenes retning endres i retning mot hullet, til skiferskivens vertikale hullkant. Innløpet inkluderer hullkantens runding.

Innløp på hjørnehull: mellom 2,54cm og 5,72cm.

Innløp på midthull: mellom 0,00 og 0,95cm.

10. Kopper til hull

Kopper til hull må være produsert i holdbar plastikk, gummi eller lær. Slikt utstyr skal være laget slik at det ikke skader biljardkulene eller biljardkøer. Den øvre delen av koppene skal være formet slik at når en ball treffer i dette området så blir ballen presset nedover i kroppen.

11. Ballretur og Ballkopper

Både automatisk ballretur og ballkopper kan benyttes, men må være mest mulig støyfri. Kopper må ha et volum som rommer minst 6 baller. Ballreturer må være installert slik at baller ikke spretter ut av hull og tilbake på spilleflaten eller slynges ut av bordet.

12. Biljardduk

Biljardduken må ikke påvirke ballenes bane, den skal være produsert i et nuppefritt materiale, og være sammensatt av ikke mindre enn 70 % børstet kamgarn av ull og ikke mer enn 30 % nylon. Det er til enhver tid bare godkjente farger i henhold til turneringsreglementet som kan benyttes. Gul/grønn og blå/grønn duk er alltid godkjent.

13. Lys

Bordets spilleflate og vant må motta minst 520 LUX over hele flaten. Bruk av reflektorskjerm anbefales slik lyset fordeles likt på hele bordet. Dersom lysarmatur over bordet må dras til side av dommer, er minste aksepterte høyde 1.016 m ned til spilleflaten. Dersom lyssettingen er fastmontert er minstekravet en høyde på 1.65 m.

Intensiteten fra lys inn mot bordet skal aldri blende spilleren på noen måte.

Slikt blendende lys starter på 5000 LUX når det er direkte inn mot spillerens øyne.

Det øvrige området i en arena skal minst ha en lyssetting på minst 50 LUX.

14. Avstand mellom biljardbord og vegger

Norges Biljardforbund sitt minstekrav til avstand er 1,83 m i horisontal linje ut fra biljardbordets yttersider til vegg eller annen fastmontert hindring.

Avstand mellom biljardbord og biljardbord må være minimum 1,50 m.

15. Krav til NM anlegg

Norges biljardforbund har som hovedregel at det skal være 1 bord pr 4 deltakere i ett NM. Har ikke anlegget nok bord regnet ut fra tid som er tilgjengelig og antall deltakere, hvor arrangementet går over minimum 2 dager og maksimum 3 dager, må det foreligge avtale om lån av bord ved annet anlegg i nærheten. Anlegget skal også ha følgende utstyr til disposisjon: Bredbånd, scoretavler til hvert bord, skriver og storskjerm for å vise flowchart eller kampoppsett for deltakere. Det skal også være tilgjengelig toalett og kiosk med drikke og lett matservering. HMS reglar skal følges.

16. Krav til NC elite anlegg

Norges biljardforbund har som hovedregel at det skal være 1 bord pr 4 deltakere i en eliteturnering. Eliteturneringer har maksimum 32 spiller, og det kreves 8 bord for å gjennomføre turnering over 2 dager.  Anlegget skal også ha følgende utstyr til disposisjon: Bredbånd, scoretavler til hvert bord, skriver og storskjerm for å vise flowchart eller kampoppsett for deltakere. Det skal også være tilgjengelig toalett og kiosk med drikke og lett matservering. HMS reglar skal følges.

17. Krav til NC 1. og 2. divisjonsanlegg

Norges biljardforbund har som hovedregel at det skal være 1 bord pr 4 deltakere i 1. og 2. divisjon. Turneringer i på dette nivå kan gå over 2 dager. Anlegget skal også ha følgende utstyr til disposisjon: bredbånd, scoretavler til hvert bord, skriver og storskjerm for å vise flowchart eller kampoppsett for deltakere. Det skal også være tilgjengelig toalett og kiosk med drikke og lett matservering. HMS reglar skal følges.

18. Krav 3 divisjonsanlegg

Norges biljardforbund har ingen spesifikke regler for anlegg til disse turneringene. Det er allikevel viktig at arrangør tar hensyn til tall bord, deltakere og tid til disposisjon. Det kan nyttes manuelt turneringsutstyr.