Barneidrett

Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt, fysiske utvikling og funksjonshemning.

Har du spørsmål om barneidrett?

Ta kontakt med Biljardforbundet på biljard@biljardforbundet.no eller Norges Idrettsforbund ved Elin Horn, rådgiver breddeidrett, på e-post elin.horn@idrettsforbundet.no eller mobil 959 59 548.