God biljardsommer!

Biljardnorge går inn i tidenes mest hektiske sommer. Det er flott å registrere at det er stor aktivitet i klubbene, og at det dukker opp Open turneringer (som er sanksjonert) over det ganske land.

Vil gratulere Kong Oscar ved Harald Sjonbotn med ett flott arrangement «Bergen Open». Turneringsleder og primus motor Katrine Grotle har gjort ett fantastisk arbeid med nasjonale og internasjonale spillere, som har satt Bergen på biljardkartet internasjonalt.

Så kommer «Diamond tour Trysil», «Reisa Open», «Larvik Invitational Pool Challange» og «GRBK Diamond Open» på løpende bånd i løpet av sommeren. Her er det mange ildsjeler som legger ned utrolig mye arbeid for at vi som elsker sporten kan utøve den med sosiale sommerkvelder. Vil ønske alle arrangører og spillere lykke til i disse turneringene!

Vil på vegne av Styret i Norges Biljardforbund og administrasjonen ønske alle i Biljardnorge en riktig god sommer!

Med vyrdsam helsing

Robert Gelin Rysjedal
President
Norges Biljardforbund