1 - Organisering internasjonalt

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser >

1 - Organisering internasjonalt

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

Kapittelet omhandler hvilke internasjonale organisasjoner som finnes i biljardsporten og hvordan NB er knyttet til de ulike organisasjonene.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

1.1 - Verdensforbund for alle grener

1.2 - Anti-doping arbeid

1.3 - Carambole

1.4 - Pool

1.5 - Snooker