10212 - EM Junior Pool

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Prosjektbeskrivelser > 2019 >

10212 - EM Junior Pool

 

 

 

Logo_NBPROSJEKTBESKRIVELSER

 

 

Prosjektnr.

10212

Prosjektnavn

EM Junior Pool

Budsjettår

2019

Budsjettsum

120 000,-

Godkjent av

Styret

Dato

15.12.2018

10212 – EM Junior Pool

Bakgrunn og historikk

Hvert år arrangeres EM i Pool for Junior (klassene Jenter U19, Gutter U19 og Gutter U17). Mesterskapet avvikles som regel på samme sted som EM i Pool for Veteraner – normalt i forkant. Dette har de siste årene vært mesterskapet som satsingen på Team Norway skulle kulminere i, og Norge har sendt 2-3 Jenter U19, 2-3 Gutter U19 og 2-3 Gutter U17.

Formål

Satsing på denne aldersgruppen er naturlig i et rekrutteringsperspektiv, og det vil være naturlig – og fornuftig – å bruke ressurser til dette.

Det er nødvendig og nyttig å se prosjektet i sammenheng med prosjektene «10214 – Nordisk Junior Pool», «10115 – Utvikling Junior» og «40300 – Klubbutvikling».

Referanse til virksomhetsplanen

I virksomhetsplanens avsnitt om «Kjerneprosesser» er «Prestere» det siste punktet i utviklingsløpet. Her står det: «Med «prestere» menes den samlede tilretteleggingen for prestasjoner på et høyt idrettslig nivå med tanke på toppidrett og internasjonale prestasjoner.»

Det finnes også referanser til aktiviteten i begge fokusområdene «Organisasjon» og «Turnering».

Prosedyrer og frister

Kriterier for uttak:

Plassering og deltakelse i NM Junior og/eller Åpen klasse

Ranking og deltakelse i øvrig turneringsaktivitet

Plassering i forrige års EM (eventuelt VM) for Junior

Vilje til satsing

Positiv holdning og bidrag til biljardsporten

Frister:

Uttak

Vurderes årlig ut fra datoer i terminlisten.

Kan også foretas ut fra prestasjoner foregående år.

Wish-list

Ca. 15. mai

Navnebekreftelse

Ca. 15. juli

Hotellbestillinger

Ca. 15. juli

Transfer

Ca. 15. juli

 

Kostnad

Kostnaden for mesterskapet blir hvert år forholdsvis høy. Det bør vurderes om det skal være noen form for egenandel i forbindelse med dette.

Følgende kostnadslinjer må påregnes:

Fly

Avhengig av hvor mesterskapet arrangeres.

Hotell

Tidligere besluttet av EPBF maks. €55,- pr. pers i trippelrom inklusiv halvpensjon. Vanskelig å få til å gå opp med hele troppen i trippelrom.

Mat

Må vurderes om det skal dekkes bespisning ut over halvpensjon, eller om dette skal være en del av egenandelen.

Transfer

Til/fra flyplass i arrangørlandet og i Norge.

Leder(e)

Må besluttes antall ledere og påregnes utgifter til de ovenstående linjene samt eventuelt honorar.

Diverse

Det må legges inn en diverse-post.

 

Spesifikt for inneværende budsjettår

Tidligere informasjon er mottatt med bakgrunn i at mesterskapet i 2019 skal avvikles i Novi Sad (Serbia). Det ble 04.12.2018 mottatt beskjed om at Serbia har trukket seg som arrangør for EM Junior og EM Veteraner.

Da vi ikke vet hvor mesterskapet skal avholdes, er det derfor kun mulig å estimere et budsjett.

STANDARD BUDSJETT - EM JUNIOR

 

 

 

 

Antall deltakere

7

 

 

Antall ledere

2

 

 

Antall netter

9

 

 

 

 

 

 

Type

Antall

Pris

Sum

Startkontingent

26

                550

          14 300

Startkontingent Lag

1

            1 100

            1 100

Fly

9

            3 000

          27 000

Hotell/Halvpensjon

7

            5 400

          37 800

Hotell/Halvpensjon

2

            9 000

          18 000

Transfer

9

                400

            3 600

Honorar

2

            6 300

          12 600

Diverse

 

 

          10 000

 

 

 

 

 

 

TOTALT

        124 400