10213 - VM Junior Pool

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Prosjektbeskrivelser > 2019 >

10213 - VM Junior Pool

 

 

 

 

Logo_NBPROSJEKTBESKRIVELSER

 

 

Prosjektnr.

10213

Prosjektnavn

VM Junior Pool

Budsjettår

2019

Budsjettsum

10.000,-

Godkjent av

Styret

Dato

15.12.2018

10213 – VM Junior Pool

Bakgrunn og historikk

Normalt vil det være disiplinvinnere fra EM Junior som blir nominert og kvalifisert til å delta i VM. Normalt er det slik at VM avvikles i kun én disiplin og dette er normalt 9-Ball.

Det er også mulig for enkeltutøvere – som ikke er kvalifisert gjennom sine resultater i EM – å på eget initiativ delta i en prekvalifisering som normalt avvikles rett i forkant av selve mesterskapet.

Formål

Satsing på denne aldersgruppen er naturlig i et rekrutteringsperspektiv, og det vil være naturlig – og fornuftig – å bruke ressurser til dette. Det vil – i de fleste tilfeller være vår europeiske moderorganisasjon (EPBF) som er kostnadsbærer i dette prosjektet.

Referanse til virksomhetsplanen

I virksomhetsplanens avsnitt om «Kjerneprosesser» er «Prestere» det siste punktet i utviklingsløpet. Her står det: «Med «prestere» menes den samlede tilretteleggingen for prestasjoner på et høyt idrettslig nivå med tanke på toppidrett og internasjonale prestasjoner.»

Det finnes også referanser til aktiviteten i begge fokusområdene «Organisasjon» og «Turnering».

Prosedyrer og frister

Det er ingen faste prosedyrer og frister. Dette er avhengig når og hvor mesterskapet avvikles og vi må støtte oss til informasjon som leveres fra EPBF. Forbundet må videreformidle informasjon til aktuelle kandidater – både dersom de er direkte kvalifisert til mesterskapet gjennom sine resultater i EM, eller de ønsker å delta i prekvalifiseringen på eget initiativ.

Kostnad

For alle utøvere som blir kvalifisert til VM gjennom sine resultater i EM, vil EPBF dekke både reise, overnatting og øvrige kostnader forbundet med reisen (visum, transfer, bespisning osv.). Biljardforbundets eventuelle kostnad vil komme dersom vi ønsker å sende en egen reiseleder til mesterskapet for å følge vår(e) utøver(e).

Spesifikt for inneværende budsjettår

Det er ingen planlagt aktivitet på dette prosjektet, men det er i budsjettet satt av kr. 10.000,- til utgifter nevnt i avsnittet over.