10214 - Nordisk Junior Pool

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Prosjektbeskrivelser > 2020 >

10214 - Nordisk Junior Pool

 

 

 

 

Logo_NBPROSJEKTBESKRIVELSER

 

 

Prosjektnr.

10214

Prosjektnavn

Nordisk Junior Pool

Budsjettår

2019

Budsjettsum

0

Godkjent av

Styret

Dato

15.12.2018

10214 – Nordisk Junior Pool

Bakgrunn og historikk

Fra tid til annen vil det inviteres til nordisk mesterskap i Pool for yngre aldersklasser. Dette er forsøkt gjort i klassene Jenter U19 og Gutter U19 i 2018. Det lyktes ikke å avholde mesterskapet for Jenter U19 på grunn av for få deltakere.

Formål

Satsing på denne aldersgruppen er naturlig i et rekrutteringsperspektiv, og det vil være naturlig – og fornuftig – å bruke ressurser til dette, dersom forbundets økonomiske situasjon tilsier at dette er realistisk.

Det er nødvendig og nyttig å se prosjektet i sammenheng med prosjektene «10213 – VM Junior Pool», «10115 – Utvikling Junior», «10212 – EM Junior Pool» og «40300 – Klubbutvikling».

Referanse til virksomhetsplanen

I virksomhetsplanens avsnitt om «Kjerneprosesser» er «Prestere» det siste punktet i utviklingsløpet. Her står det: «Med «prestere» menes den samlede tilretteleggingen for prestasjoner på et høyt idrettslig nivå med tanke på toppidrett og internasjonale prestasjoner.»

Det finnes også referanser til aktiviteten i begge fokusområdene «Organisasjon» og «Turnering».

Prosedyrer og frister

Det er ingen faste prosedyrer og frister. Dette er avhengig når og hvor mesterskapet avvikles og vi må støtte oss til informasjon som leveres fra arrangør. Forbundet må videreformidle informasjon til aktuelle kandidater.

Kostnad

Det er ingen kostnader forbundet med dette bortsett fra at forbundet har en generell forpliktelse til å støtte avviklingen av mesterskapet gjennom samarbeidet med Nordic Billiard Council (NBC). Denne utgiften blir budsjettert på prosjektet «20105 – Nordisk Mesterskap Senior».

Spesifikt for inneværende budsjettår

Det er ingen støtte til dette i inneværende budsjettår. Det er planlagt avvikling av Nordisk mesterskap Gutter U19 i Oslo 1.-3. mars, sammen med Nordisk mesterskap for kvinner og menn. Alle utgifter knyttet til deltakelse må dekkes av utøveren selv eller utøverens klubb.