10215 - Int. turn. Pool Para

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Prosjektbeskrivelser > 2019 >

10215 - Int. turn. Pool Para

 

 

 

 

Logo_NBPROSJEKTBESKRIVELSER

 

 

Prosjektnr.

10215

Prosjektnavn

Internasjonale turneringer Pool Funksjonshemmede

Budsjettår

2019

Budsjettsum

Del av øremerkede midler Paraidrett

Godkjent av

Styret

Dato

15.12.2018

10215 – Internasjonale turneringer Pool Funksjonshemmede

Bakgrunn og historikk

Hvert år arrangeres EM i Pool for rullestolbrukere. Mesterskapet har som regel blitt samtidig og på samme sted som EM i Pool for kvinner og menn.

Enkelte år arrangeres også VM i Pool for rullestolbrukere – eventuelt også andre internasjonale turneringer (f.eks. Malmø Open).

Det antydes at EM i Pool for rullestolbrukere skal avvikles i forbindelse med EM Junior og/eller EM Veteran i fremtiden.

Norge har sendt 1 utøver til disse mesterskapene.

Formål

Paraidrett er et prioritert satsningsområde – både i Norsk Idrett og i Norges Biljardforbund, og er en del av den generelle toppidrettssatsningen.

Referanse til virksomhetsplanen

I virksomhetsplanens avsnitt om «Kjerneprosesser» er «Prestere» det siste punktet i utviklingsløpet. Her står det: «Med «prestere» menes den samlede tilretteleggingen for prestasjoner på et høyt idrettslig nivå med tanke på toppidrett og internasjonale prestasjoner.»

Det finnes også referanser til aktiviteten i andre deler av virksomhetsplanen.

Prosedyrer og frister

Kriterier for uttak:

Skjønnsmessig vurdering

Frister:

Uttak

Foretas i god tid før mesterskap eller turnering

Wish-list

Ca. 15. mai

Navnebekreftelse

Ca. 15. juli

Hotellbestillinger

Ca. 15. juli

Transfer

Ca. 15. juli

 

 

Kostnad

Følgende kostnadslinjer må påregnes:

Fly

Avhengig av hvor mesterskapet arrangeres.

Hotell

Tidligere besluttet av EPBF maks. €55,- pr. pers i trippelrom inklusiv halvpensjon. Vanskelig å få til å gå opp med hele troppen i trippelrom.

Mat

Må vurderes om det skal dekkes bespisning ut over halvpensjon, eller om dette skal være en del av egenandelen.

Transfer

Til/fra flyplass i arrangørlandet og i Norge.

Leder(e)

Må besluttes eventuelt antall ledere og påregnes utgifter til de ovenstående linjene samt eventuelt honorar.

Assistent

Det må påregnes utgifter til assistent.

Diverse

Det må legges inn en diverse-post.

 

Spesifikt for inneværende budsjettår

Da vi ikke vet hvor mesterskapet skal avholdes, er det derfor kun mulig å estimere et budsjett.

STANDARD BUDSJETT - EM RULLESTOL

 

 

 

 

Antall deltakere

1

 

 

Antall ledere

0

 

 

Antall netter

7

 

 

 

 

 

 

Type

Antall

Pris

Sum

Startkontingent

3

            1 100

            3 300

Fly

2

            3 000

            6 000

Hotell/Halvpensjon

2

            4 900

            9 800

Diett

2

            2 000

            4 000

Diverse

 

 

            5 000

 

 

 

 

 

 

TOTALT

          28 100