10302 - EM Kvinner Pool

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Prosjektbeskrivelser > 2019 >

10302 - EM Kvinner Pool

 

 

 

 

Logo_NBPROSJEKTBESKRIVELSER

 

 

Prosjektnr.

10302

Prosjektnavn

EM Kvinner Pool

Budsjettår

2019

Budsjettsum

kr. 0,-

Godkjent av

Styret

Dato

15.12.2018

10312 – EM Kvinner Pool

Bakgrunn og historikk

Europamesterskap for Kvinner i Pool avvikles hvert år i regi av EPBF. Mesterskapssted og - tid er normalt kjent ca ett år før mesterskapet avvikles. Mesterskapet avvikles normalt i mars eller april og medfører normalt en reise på 13. døgn dersom det er deltakelse i alle disipliner.

Norges Biljardforbund har tradisjon for å delta i Europamesterskapene og har de siste år deltatt med 1-3 kvinnlige utøvere.

Formål

Øke utøveres internasjonale erfaring for derigjennom å bedre kvaliteten. Skape blest om biljardsporten nasjonalt.

Referanse til virksomhetsplanen

Kjerneprosessenes underpunkt «Prestere» på side 7: «Med «prestere» menes den samlede tilrettelegging for prestasjoner på et høyt idrettslig nivå med tanke på toppidrett og internasjonale prestasjoner.»

Prosedyrer og frister

Kriterier for deltakelse i Europamesterskap skal behandles i Sportsutvalget og innarbeides i forbundets totale budsjett i forbindelse med budsjettarbeidet. EPBFs frister tilsier at opplegg må være klart innen 1. januar i mesterskapsåret.

Kriterier for uttak (ikke i prioritert rekkefølge):

Plassering og deltakelse i NC Elite, NM Kvinner og NM Åpen klasse

Ranking og deltakelse i øvrig turneringsaktivitet

Plassering i forrige års EM

Vilje til satsing

Positiv holdning og bidrag til biljardsporten

 

 

Kostnad

Startavgift € 110,- pr. utøver pr. disiplin

Startavgift € 300,- pr. lag

Reise varierer ut i fra hvor mesterskapet avholdes

Hotell varierer

oEnkeltrom € 80-110 pr. rom pr. natt (ink. frokost)

oDobbeltrom € 110-140 pr. rom pr. natt (ink. frokost)

oTrippelrom (hvis tilgjengelig) € 160-190 pr. rom pr. natt (ink. frokost)

Mat/diett varierer, men må påregne € 25 pr. utøver pr. døgn

Shuttle variere, men ligger på ca € 25 – 40.

Spesifikt for inneværende budsjettår

Det budsjetteres IKKE med midler til prosjektet inneværende år.